ผู้จัดรายการ: Radio 103.00MHz. Chiang Rai Thailand
จำนวนผู้ฟัง: 3IP ความถี่: 128kbps