ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ :
29/05/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคู่ทุกคนนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคู่ทุกคนนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคู่ทุกคนนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคู่ทุกคนนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ :
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ :
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับ
08/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : สวยขี้ใจ
ศิลปิน : บุ็ค
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายเด้อพ่อ
07/05/2560 - 21:12
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเมียปล่อย
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายเด้อคับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคน
27/04/2560 - 21:26
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเมียปล่อย
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายเด้อคับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคน
27/04/2560 - 21:26
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเมียปล่อย
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายเด้อคับพิเศษบ้านนางิ้วทุกคน
27/04/2560 - 21:26
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอพิเศษทุกคนที่เราฟังนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าเด้อแล้วก็แม่สำนำเด่อ
25/04/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอพิเศษทุกคนที่เราฟังนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าเด้อแล้วก็แม่สำนำเด่อ
25/04/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : ว
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังรายการทั่วฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวเด้อครับเด้อ
04/03/2560 - 20:13
 
ขอเพลง : ขอดาวขอดองครับ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็บ้านหนองบัวคำทุกๆคนเด้อครับและก็ลูกเสียทุกสายที่ฟังสถานีครับจากทีมงานผู้บ่าวแก่เหล็กนนทบุรี
24/01/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : ขอดาวขอดองครับ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็บ้านหนองบัวคำทุกๆคนเด้อครับและก็ลูกเสียทุกสายที่ฟังสถานีครับจากทีมงานผู้บ่าวแก่เหล็กนนทบุรี
24/01/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : ขอดาวขอดองครับ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็บ้านหนองบัวคำทุกๆคนเด้อครับและก็ลูกเสียทุกสายที่ฟังสถานีครับจากทีมงานผู้บ่าวแก่เหล็กนนทบุรี
24/01/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : ขอดาวขอดองครับ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็มอบให้ตาดีพี่สิงที่บ้านนั่งงิ้วแล้วก็บ้านหนองบัวคำทุกๆคนเด้อครับ
24/01/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : ฮักข้ามโขง
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับคนที่รับฟังโดยฉี่ทุกคนแล้วก็พี่น้องของไทยพี่น้องฝั่งลาวม. พิเศษแม่เฒ่าและแม่สำแล้วก็พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็นครพนมสู้ทุกคนรอบพิเศษทางสะหวันนะเขต
18/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ฮักข้ามโขง
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับคนที่รับฟังโดยฉี่ทุกคนแล้วก็พี่น้องของไทยพี่น้องฝั่งลาวม. พิเศษแม่เฒ่าและแม่สำแล้วก็พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็นครพนมสู้ทุกคนรอบพิเศษทางสะหวันนะเขต
18/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ฮักข้ามโขง
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับคนที่รับฟังโดยฉี่ทุกคนแล้วก็พี่น้องของไทยพี่น้องฝั่งลาวม. พิเศษแม่เฒ่าและแม่สำแล้วก็พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็นครพนมสู้ทุกคนรอบพิเศษทางสะหวันนะเขต
18/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ฮักข้ามโขง
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับคนที่รับฟังโดยฉี่ทุกคนแล้วก็พี่น้องของไทยพี่น้องฝั่งลาวม. พิเศษแม่เฒ่าและแม่สำแล้วก็พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็นครพนมสู้ทุกคนรอบพิเศษทางสะหวันนะเขต
18/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ฮักข้ามโขง
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายนะครับคนที่รับฟังโดยฉี่ทุกคนแล้วก็พี่น้องของไทยพี่น้องฝั่งลาวม. พิเศษแม่เฒ่าและแม่สำแล้วก็พี่น้องบ้านนางิ้วแล้วก็นครพนมสู้ทุกคนรอบพิเศษทางสะหวันนะเขต
18/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : รักเธอตลอดกาล
ศิลปิน : โดม ปกรณ์
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ไม่ซ้ำเพราะซินแล้วก็ตาดีขี้เมาเด้อแล้วก็พี่น้องว่านางงิ้วกับพี่น้องบ้านหนองบัวคำซู่คู่ซู่คนนะครับเด้อบอกตาเซาเหล้าแน้เด้อ
17/01/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : เสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
ศิลปิน : เบียร์พร้อมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำพ่อสินพลังก้นมันอยู่บนนี้แล้วก็พี่น้องทุกเสียงทุกสายด้วยครับจ้าวัยรุ่นแก้เหล็ก
16/01/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : เสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
ศิลปิน : เบียร์พร้อมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำพ่อสินพลังก้นมันอยู่บนนี้แล้วก็พี่น้องทุกเสียงทุกสายด้วยครับจ้าวัยรุ่นแก้เหล็ก
16/01/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : เบื่อผัวขี้เมา
ศิลปิน : อรพิณ วงค์ราช
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อคับจากทีมงานคนแบกเหล็ก
14/01/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : 50ล้านประหานใจ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่เฒ่าฝั่งลาวเมืองจำพอนสหวันเขตเด้อพ่อและแท่สำพี่น้องนางิ้วทุกๆๆครับ
10/01/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : 50ล้านประหานใจ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่เฒ่าฝั่งลาวเมืองจำพอนสหวันเขตเด้อพ่อและแท่สำพี่น้องนางิ้วทุกๆๆครับ
10/01/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : 50ล้านประหานใจ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่เฒ่าฝั่งลาวเมืองจำพอนสหวันเขตเด้อพ่อและแท่สำพี่น้องนางิ้วทุกๆๆครับ
10/01/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : 50ล้านประหานใจ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่เฒ่าฝั่งลาวเมืองจำพอนสหวันเขตเด้อพ่อและแท่สำพี่น้องนางิ้วทุกๆๆครับ
10/01/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : 50ล้านประหานใจ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่เฒ่าฝั่งลาวเมืองจำพอนสหวันเขตเด้อพ่อและแท่สำพี่น้องนางิ้วทุกๆๆครับ
10/01/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : 50ล้านประหานใจ
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่เฒ่าฝั่งลาวเมืองจำพอนสหวันเขตเด้อพ่อและแท่สำพี่น้องนางิ้วทุกๆๆครับ
10/01/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกทายเด้อพี่
04/01/2560 - 20:14
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกทายเด้อพี่
04/01/2560 - 20:14
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเมียปล่อย
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายทุกๆๆคนคนเด้อพ่อ
28/12/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเมียปล่อย
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายทุกๆๆคนคนเด้อพ่อ
28/12/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเมียปล่อย
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายทุกๆๆคนคนเด้อพ่อ
28/12/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้ครับ
27/12/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้ครับ
27/12/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี่
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่สำและพี่น้องน้องนางิ้วทุกคนแล้วทุกเสียงทุกสายครับ
25/12/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายด้วยครับเด้อครับเด้อโดยเฉพาะพิเศษแม่สำและพี่น่องนางิ้วทุกๆๆคนครับ
09/12/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
30/11/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : สาวแหล่ บ้านนา
ศิลปิน : เชียงเหมอ
ชื่อผู้ขอ : ฟ้าลั่น หน้ามนต์คนบ้านแพง
ข้อความถึง DJ : จุ๊กกรู๊
14/11/2560 - 12:57
 
ขอเพลง : สาวแหล่ บ้านนา
ศิลปิน : เชียงเหมอ
ชื่อผู้ขอ : ฟ้าลั่น หน้ามนต์คนบ้านแพง
ข้อความถึง DJ : เปิดให้ผู้สาวทุกคนค้าบบ
13/11/2560 - 15:27
 
ขอเพลง : ลูกเขยฝั่งลาว
ศิลปิน : โอ๋เอ๋
ชื่อผู้ขอ : วุฒิลูกแม่สำนางิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายเด้อคับ
11/11/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : หนุ่มนานครพนม
ศิลปิน : พรศักดิ์
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนเด่อึับสบายดี
30/10/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : ฟังเพลงปลาปากแดนงาม
ศิลปิน : ปีเต้อร์สเตอเหี่ยน
ชื่อผู้ขอ : ไทปลาปาก
ข้อความถึง DJ :
25/10/2560 - 11:21
 
ขอเพลง : ปิ้งไก่นาโป่ง
ศิลปิน : จำไม่ได้
ชื่อผู้ขอ : วุฒิแบนเดียว
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อ
24/10/2560 - 20:45
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน
ศิลปิน : วงสีชอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒินางงิ้ว
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายเด้อคับ
15/10/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : อกหักจากสาวขัวเช
ศิลปิน : น้อย เพัดผู้ไท
ชื่อผู้ขอ : อาวป้าน
ข้อความถึง DJ : บ่าวสำน้อย
09/10/2560 - 10:57
 
ขอเพลง : อกหักจากสาวขัวเช
ศิลปิน : น้อย เพัดผู้ไท
ชื่อผู้ขอ : อาวป้าน
ข้อความถึง DJ : บ่าวสำน้อย
09/10/2560 - 10:57
 
ขอเพลง : อกหักจากสาวขัวเช
ศิลปิน : น้อย เพัดผู้ไท
ชื่อผู้ขอ : อาวป้าน
ข้อความถึง DJ : บ่าวสำน้อย
09/10/2560 - 10:57
 
ขอเพลง : ลินเหล้าขาว
ศิลปิน : จิมมี้ สิดทิพน
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกคนที่กำลังฟังอยู่
05/10/2560 - 11:20
 
ขอเพลง : ไปนำอ้ายบ่
ศิลปิน : ดีเจ ปีเตอร์
ชื่อผู้ขอ : ไทปลาปาก
ข้อความถึง DJ :
02/10/2560 - 21:55
 
ขอเพลง : ไปนำอ้ายบ่
ศิลปิน : ดีเจ ปีเตอร์
ชื่อผู้ขอ : ไทปลาปาก
ข้อความถึง DJ :
02/10/2560 - 21:55
 
ขอเพลง : ลินเหล้าขาว
ศิลปิน : จิมมี้ สิดทิพน
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
02/10/2560 - 20:47
 
ขอเพลง : เผิ่นบ่แม่นผู้สาว
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อคับพิเศษมอบให้ยายจอมเด้อคับรักและคิดถึง
20/09/2560 - 20:13
 
ขอเพลง : เผิ่นบ่แม่นผู้สาว
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อคับพิเศษมอบให้ยายจอมเด้อคับรักและคิดถึง
20/09/2560 - 20:13
 
ขอเพลง : หล่อยเมียมาเสียโต๋
ศิลปิน : โอเอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายคับไทยลาว
08/09/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : สายเปลสายใจ
ศิลปิน : สาหัณย์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม พิเศษหล่อๆครับ
08/09/2560 - 10:30
 
ขอเพลง : แยกสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อยสายนํ้าเซ
ชื่อผู้ขอ : คนนายอใหญ่
ข้อความถึง DJ :
07/09/2560 - 12:29
 
ขอเพลง : หน้าด้านหน้าทน
ศิลปิน : ไวพจน์
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
04/09/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : หน้าด้านหน้าทน
ศิลปิน : ไวพจน์
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
04/09/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : 2560 - 20:36 ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม ศิลปิน : วงสีซอ ชื่อผู้ขอ : วุฒิ ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
28/08/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : เพลง:สาวท่าแขกยังคอย
ศิลปิน : นิดดาวอน
ชื่อผู้ขอ : นางหล้าเด้อจร้า
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แม่บุญมีและทุกเสียงทุกสายที่กำรังรับพังยูจ้า
24/08/2560 - 09:08
 
ขอเพลง : เพลง:สาวท่าแขกยังคอย
ศิลปิน : นิดดาวอน
ชื่อผู้ขอ : นางหล้าเด้อจร้า
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แม่บุญมีและทุกเสียงทุกสายที่กำรังรับพังยูจ้า
24/08/2560 - 09:08
 
ขอเพลง : บุญบั้งไฟเดือน6
ศิลปิน : ลำเพลิน
ชื่อผู้ขอ : สาวเลี้ยงงัว วังแปว
ข้อความถึง DJ : บาวสำน้อย
23/08/2560 - 11:37
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้แม่เฒ่าฝั่งซ้ายแล้ว ก็แม่ ทางฝั่งขวาทางนำกันเด้อม่วนๆแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อครับเด้อ
22/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้แม่เฒ่าฝั่งซ้ายแล้ว ก็แม่ ทางฝั่งขวาทางนำกันเด้อม่วนๆแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อครับเด้อ
22/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้แม่เฒ่าฝั่งซ้ายแล้ว ก็แม่ ทางฝั่งขวาทางนำกันเด้อม่วนๆแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อครับเด้อ
22/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้แม่เฒ่าฝั่งซ้ายแล้ว ก็แม่ ทางฝั่งขวาทางนำกันเด้อม่วนๆแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อครับเด้อ
22/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้แม่ยาย ยายสำแล้วก็แม่เฒ่าสีพองฝั่งซ้ายแหน่เด้อ ต้มไก่แซ่บๆเด้อครับ
19/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้แม่ยาย ยายสำแล้วก็แม่เฒ่าสีพองฝั่งซ้ายแหน่เด้อ ต้มไก่แซ่บๆเด้อครับ
19/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : วอนแม่หมั้นสาว
ศิลปิน : เฉลิมพล มาลาคำ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกะเล็น
ข้อความถึง DJ : ฝากถึงเจ้คูณกับเสี่ยหันแน่เด้อครับ ยายใจกับตาใลนำเด้อครับ พิเศษหล่อๆครับ
18/08/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : ขอดาวค่าดอง
ศิลปิน : จำไม่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่ฝั่งไทยกับแม่เฒ่าฝั่งซ้ายเด้อแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับ
17/08/2560 - 20:14
 
ขอเพลง : ขอเป็นอะไหล่รัก
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : หนุ่มทุ่งมน
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ทุกเสียงทุกสาย ฝากไปทางสาวเกดบ้านโพนสวางนำเด้อครับ
16/08/2560 - 10:17
 
ขอเพลง : ขอเป็นอะไหล่รัก
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : หนุ่มทุ่งมน
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ทุกเสียงทุกสาย ฝากไปทางสาวเกดบ้านโพนสวางนำเด้อครับ
16/08/2560 - 10:17
 
ขอเพลง : ค่าเหล้าฝากเจ้าจ่าย
ศิลปิน : ศร สินชัย
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบ560 - 10:37 ขอเพลง : ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย ศิลปิน : ศร สินชัย ชื่อผู้ขอ : บ มอบทุกเสียงทุกสาย พิเศษครับหน้าไมค์เด้อพ่อ
15/08/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : เจ้าบ่าวอย่าฟ้าวกอด
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกะเล็น
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย พิเศษหล่อๆครับ
15/08/2560 - 20:13
 
ขอเพลง : ให้เว้าอยอกแน่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกคนที่กำลังดำนาอยู่
12/08/2560 - 10:37
 
ขอเพลง : ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย
ศิลปิน : ศร สินชัย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกะเล็น
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย พิเศษหล่อๆครับ
10/08/2560 - 21:14
 
ขอเพลง : ฮักผู้สาวฮอบสอง
ศิลปิน : บุนเพัง ลูกเมืองเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายเด้อครับ
10/08/2560 - 10:24
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องเท่าได
ศิลปิน : จำบ่ได้คับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ความไปหาว่าที่แม่เฒ่าเจ้าสิเอาค่าดองลูกเขยเท่าใดและกะแม่สำเด้อคับ
09/08/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องเท่าได
ศิลปิน : จำบ่ได้คับ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : ความไปหาว่าที่แม่เฒ่าเจ้าสิเอาค่าดองลูกเขยเท่าใดและกะแม่สำเด้อคับ
09/08/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่วพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อทังสาม
08/08/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ฮักผู้สาวฮอบสอง
ศิลปิน : บุนเพัง ลูกเมืองเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาายเด้อครับ
07/08/2560 - 13:25
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าแล้วก็แม่สำพี่น้องนางิ้วอยู่ทุกคู่ทุกคน
06/08/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ผู้เรียนทุกสายครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าและแม่สำเด้อพ่อ
06/08/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ผู้เรียนทุกสายครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าและแม่สำเด้อพ่อ
06/08/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ผู้เรียนทุกสายครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าและแม่สำเด้อพ่อ
06/08/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื้มเด้อ
ศิลปิน : วงสีซอ
ชื่อผู้ขอ : วุฒิ
ข้อความถึง DJ : มอบให้ผู้เรียนทุกสายครับโดยเฉพาะแม่เฒ่าและแม่สำเด้อพ่อ
06/08/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : สาวร้อยเอ็ดเข็ดรัก
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
19/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ขอนั่งนำแน่
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย มอบให้ทุกคนที่กำลังดำนาอยู่
18/07/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : เอิ้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สมโภชน์ ดวงสมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
17/07/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : เมีย79จังหวัด
ศิลปิน : ไม่รู้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกะเล็น
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ พิเศษหล่อๆทั้ง3ครับ
17/07/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : หมอลำหนหวย
ศิลปิน : วีเชียร ซำเหมา
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกะเล็น
ข้อความถึง DJ : ทุกกำลังฟังในตอนนี้ครับ
16/07/2560 - 21:21
 
ขอเพลง : เก็บไถขึ้นลาน
ศิลปิน : เกษม คมสันต์
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย พิเศษหล่อๆทั้ง3ครับ
14/07/2560 - 10:40
 
ขอเพลง : นางฟ้าผ่าตัด
ศิลปิน : ไม่รู้
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
12/07/2560 - 10:49
 
ขอเพลง : สายเปลสายใจ
ศิลปิน : สาหัณย์
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย
10/07/2560 - 11:30
 
ขอเพลง : ตายายกับหลานน้อย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : ได้ครับ เดียวผมเปิดให้ครับ
03/07/2560 - 11:03
 
ขอเพลง : ตายายกับหลานน้อย
ศิลปิน : อิสราเอล
ชื่อผู้ขอ : ไม่รู้
ข้อความถึง DJ : ทุกๆคน
03/07/2560 - 10:20
 
ขอเพลง : แม่บ่มักน้องกะสิเอา
ศิลปิน : แต๋ว บัวละพา
ชื่อผู้ขอ : มักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : มอบให้เมียเขา ชื่อ จ.แถวๆ นาสะเดา แนอ้าย อิ่ๆๆๆทุกเสียงทุกสาย ทั้ง 2 ฝากฝั่งแม่น้ำโขง หล่อๆหน้าไมค์นำ ขอบคุณครับ
01/07/2560 - 12:49
 
ขอเพลง : แม่บ่มักน้องกะสิเอา
ศิลปิน : แต๋ว บัวละพา
ชื่อผู้ขอ : มักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : มอบให้เมียเขา ชื่อ จ.แถวๆ นาสะเดา แนอ้าย อิ่ๆๆๆทุกเสียงทุกสาย ทั้ง 2 ฝากฝั่งแม่น้ำโขง หล่อๆหน้าไมค์นำ ขอบคุณครับ
01/07/2560 - 12:49
 
ขอเพลง : แม่บ่มักน้องกะสิเอา
ศิลปิน : แต๋ว บัวละพา
ชื่อผู้ขอ : มักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : มอบให้เมียเขา ชื่อ จ.แถวๆ นาสะเดา แนอ้าย อิ่ๆๆๆทุกเสียงทุกสาย ทั้ง 2 ฝากฝั่งแม่น้ำโขง หล่อๆหน้าไมค์นำ ขอบคุณครับ
01/07/2560 - 12:49
 
ขอเพลง : แม่บ่มักน้องกะสิเอา
ศิลปิน : แต๋ว บัวละพา
ชื่อผู้ขอ : มักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : มอบให้เมียเขา ชื่อ จ.แถวๆ นาสะเดา แนอ้าย อิ่ๆๆๆทุกเสียงทุกสาย ทั้ง 2 ฝากฝั่งแม่น้ำโขง หล่อๆหน้าไมค์นำ ขอบคุณครับ
01/07/2560 - 12:49
 
ขอเพลง : แม่บ่มักน้องกะสิเอา
ศิลปิน : แต๋ว บัวละพา
ชื่อผู้ขอ : มักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : มอบให้เมียเขา ชื่อ จ.แถวๆ นาสะเดา แนอ้าย อิ่ๆๆๆทุกเสียงทุกสาย ทั้ง 2 ฝากฝั่งแม่น้ำโขง หล่อๆหน้าไมค์นำ ขอบคุณครับ
01/07/2560 - 12:49
 
ขอเพลง : สาวยุพิน
ศิลปิน : จำบ่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงฮักของเขา
ข้อความถึง DJ : ชื่อเพลงหยังน้อครับ เพลงสาวยุพินเบาะอ้าย เห็นอ้ายเปิดตอน สาวยุพินโทรมาผมก็เพิ่งเคยฟัง ม่วนดี อยู่ กทม.ครับ มอบให้สาวยุพิน เด้อครับ ทุกเสียงทุกสาย หล่อๆหน้้าไมค์ม่วนๆนำกันครับ จอบฟังอยู่ กทม.
01/07/2560 - 11:44
 
ขอเพลง : สาวยุพิน
ศิลปิน : จำบ่ได้ครับ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงฮักของเขา
ข้อความถึง DJ : ชื่อเพลงหยังน้อครับ เพลงสาวยุพินเบาะอ้าย เห็นอ้ายเปิดตอน สาวยุพินโทรมาผมก็เพิ่งเคยฟัง ม่วนดี อยู่ กทม.ครับ มอบให้สาวยุพิน เด้อครับ ทุกเสียงทุกสาย หล่อๆหน้้าไมค์ม่วนๆนำกันครับ จอบฟังอยู่ กทม.
01/07/2560 - 11:44
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:45
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:45
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางสาวใจ บ้านนาสะเดาปลาปาก แนเด้อครับ พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:42
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางสาวใจ บ้านนาสะเดาปลาปาก แนเด้อครับ พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:42
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางสาวใจ บ้านนาสะเดาปลาปาก แนเด้อครับ พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:42
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางสาวใจ บ้านนาสะเดาปลาปาก แนเด้อครับ พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:42
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางสาวใจ บ้านนาสะเดาปลาปาก แนเด้อครับ พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:41
 
ขอเพลง : สาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หลงมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางสาวใจ บ้านนาสะเดาปลาปาก แนเด้อครับ พิเศษ ทุกเสียงทุกสาย ม่วนนำกัน พิเศษหล่อหน้าไมล์นำครับ
01/07/2560 - 10:41
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:51
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:51
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:36
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:36
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:36
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : กินนมนอน
ศิลปิน : ดวงดาวน้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอบมักเมียเขา
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:33
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:33
 
ขอเพลง : บ่าว แอบมักเมียเขา
ศิลปิน : กินนมนอน
ชื่อผู้ขอ : ดวงดาวน้อย
ข้อความถึง DJ : ฝากไปลงทางปลาปาก ให้คนชื่อใจ เลาะๆบ้านนาสะเดา แนเด้ออ้าย คึ่ๆๆๆ ทุกเสียงทุกสาย ฟังนำกัน หล่อๆหน้้าไมค์นำครับ อิ่ๆๆๆ
27/06/2560 - 10:33
 
ขอเพลง : ตายายกับหลานน้อย
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : พิเศษตากับยายที่กำลังดำนา
26/06/2560 - 10:33
 
ขอเพลง : ตายายกับหลานน้อย
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : พิเศษตากับยายที่กำลังดำนา
25/06/2560 - 10:58
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:47
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:46
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:46
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:46
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:46
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:46
 
ขอเพลง : ສະຍາຍດີບ່າວສຳ່ນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຂໍຟັງເພງແນເດີ້
ศิลปิน : ທ້າຍເປີ່ງເຊີ່ງ (
ชื่อผู้ขอ : ຈາກ ບ່າວ ໄກ່ຕໍ ທ່າແຂກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວ ສຳ່ນ້ອຍ104
25/06/2560 - 10:46
 
ขอเพลง : หมอลำหนหวย
ศิลปิน : วิเชียร์ ซำเหมา
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
20/06/2560 - 11:25
 
ขอเพลง : ຢາກເປັນເຂີຍເຊໂນ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ເພັດຜູ້ໄທ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ“ເຊບັ້ງໄຟ“
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຢຸດ
30/05/2560 - 11:58
 
ขอเพลง : เหงากะต้องผ่านบ้านกะคิดฮอด
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
26/05/2560 - 21:07
 
ขอเพลง : ฝากเพรงจีบสาว
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆทุกๆคน
26/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : อยากได้ผัวเด้
ศิลปิน : นิดดาวอน
ชื่อผู้ขอ : จากแม่สม
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่น้อยบ้านกุดฉีม หล่อๆหน้าไมจร้า และทุกๆคนที่รับพังจร้า
18/05/2560 - 12:41
 
ขอเพลง : จากนามาลบหนี้
ศิลปิน : ชันต์ นันท์สี
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
11/05/2560 - 11:49
 
ขอเพลง : ฮักสาวกุดสิม
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
07/05/2560 - 20:38
 
ขอเพลง : สร้างฝันวันแม่
ศิลปิน : ไม่รุ้จัก
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
07/05/2560 - 15:04
 
ขอเพลง : ชวนน้องไปแย่เอี่ยน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
26/04/2560 - 20:52
 
ขอเพลง : เหงากะต้องผ่านบ้านกะคิดฮอด
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทางบ้านทุกๆคนเด้อครับ
11/04/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : เหงากะต้องผ่านบ้านกะคิดฮอด
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทางบ้านทุกๆคนครับ
10/04/2560 - 20:56
 
ขอเพลง : ให้เว้าอยอกแน่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคนที่ฟังอยู่
30/03/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : ให้เว้าอยอกแน่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
29/03/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : เฟสเราเขาบลัอก
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
28/03/2560 - 21:04
 
ขอเพลง : เฟสเราเขาบอัก
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
28/03/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้แม่แอ้ม แม่ปา แม่ใจนำเด้อ
28/03/2560 - 10:44
 
ขอเพลง : เอิ้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สม โภชน์ ดวงสมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายแม่ปาแม่แอ้นนำเด้อมอบให้สาวแดงบ้านดงดอกไม้นำ
26/03/2560 - 20:51
 
ขอเพลง : มันเป็นย้อนใผ
ศิลปิน : หล้า ลาดชะวง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
22/03/2560 - 21:20
 
ขอเพลง : ปะนมบ่ได้
ศิลปิน : น้อยสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ฝากลงนางามให้ยายจันทร์และฝากลงมาทางโรงกลั่นน้ำมันบางจาก.ก.ท.มและหล่อหน้าไมค์
20/03/2560 - 12:23
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายมอบลงหน้าไมนำเด้อ
16/03/2560 - 20:53
 
ขอเพลง : เจ้าหนีนั้นดีแล้ว
ศิลปิน : โอเลี้ยง แก้วพะจัน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่กำลังปูกมันอยู่พิเศษหน้าไม่หล่อๆ
10/03/2560 - 10:23
 
ขอเพลง : พระเอกในสายตา
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆสายหน้าไมหล่อๆ
05/03/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : พระเอกในสายตา
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆสายหน้าไมหล่อๆ
05/03/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : คอยอ้ายที่วังปอพาน
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : _
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคน
27/02/2560 - 12:32
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้สาวๆทุกคนที่ฟังอยู่หน้าไมหล่อๆ
24/02/2560 - 10:22
 
ขอเพลง : น้องพรลืมพี่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
23/02/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ให้เว้าอยอกแน่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
21/02/2560 - 21:17
 
ขอเพลง : ขอนั่งนำแน่
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่กำลังดำนาอยู่ ทุกเสียงทุกสายมอบลงหน้าไมนำเด้อ
21/02/2560 - 10:40
 
ขอเพลง : เอี้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สม โภชน์ ดวงสมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
20/02/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : ปะนมบ่อได้
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคน
19/02/2560 - 20:43
 
ขอเพลง : ปะนมบ่อได้
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคนที่ฟังอยู่ หน้าไมหล่อๆหมดทุกคน
19/02/2560 - 10:36
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
18/02/2560 - 10:23
 
ขอเพลง : ขอนั่งนำแน่
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน ทางเมืองหนองบก
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่ฟังFM104 หน้าไมหล่อๆนำ
17/02/2560 - 10:25
 
ขอเพลง : คอยน้องที่งานทาด
ศิลปิน : กระต่ายทอง
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
16/02/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : ต่อลง
ศิลปิน : จิตลองมาพอน
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตา
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไมค์จ้าฝากมาลงนางามให้ยายจันทร์ฟังนำจ้า
29/01/2560 - 13:07
 
ขอเพลง : สาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทร
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ขอมาจากชลจ้า
29/01/2560 - 12:31
 
ขอเพลง : สาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทร
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ขอมาจากชลจ้า
29/01/2560 - 12:31
 
ขอเพลง : สาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทร
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ขอมาจากชลจ้า
29/01/2560 - 12:30
 
ขอเพลง : สาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทร
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ขอมาจากชลจ้า
29/01/2560 - 12:30
 
ขอเพลง : สาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทร
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ขอมาจากชลจ้า
29/01/2560 - 12:30
 
ขอเพลง : สาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทร
ชื่อผู้ขอ : แม่น้องตุ๊กตา
ข้อความถึง DJ : ขอมาจากชลจ้า
29/01/2560 - 12:30
 
ขอเพลง : ให้เว้าอยอกแน่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
21/01/2560 - 20:56
 
ขอเพลง : ให้เว้าอยอกแน่
ศิลปิน : แดง จิตกร
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
21/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : สาวนาถ่อนอาวรฮัก
ศิลปิน : นิดดาวร สีดาวงษ์
ชื่อผู้ขอ : พิมพ์
ข้อความถึง DJ : มอบให้ผู้บ่าวโสดฝรั่งไทยทุกคนพิเศษหล่อๆทำไมจร้า
19/01/2560 - 13:02
 
ขอเพลง : ทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
18/01/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : คิดฮอดทุกคน
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : อดีตนักจัดรายการคลื่น98.25นาแก(Djบ่าวอ้วน(ต๋อมนาแก)
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แฟนเพลงทุกท่านฝากความคิดฮอดพี่น้องบ้านหนองแสงสุคนนำบ่ลืมผุนั่งหน้าไมค์นำครับผมขอบคนครับ
14/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ค่าดองน้องตื่ม
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานบ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย
11/01/2560 - 20:06
 
ขอเพลง : สาวงามนามะเขือ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
21/12/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : สาวงามนามะเขือ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
21/12/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : สาวงามนามะเขือ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
21/12/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : เอี้ยหาน้องแดง
ศิลปิน : สม โภชน์ ดวงสมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
20/12/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆหมดทุกท่าน
15/12/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ืทุกท่อใดแฮงช้ำ
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่ฟังอยู่
14/12/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : น้องมีผัวแล้ว
ศิลปิน : จันดอกฟ้า
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
29/11/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ผัวกินเมียจ่าย
ศิลปิน : อด สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแอ๊บ
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับfcทางโพนนาแก้ว เชียงสือ เด้อครับ
28/11/2560 - 21:21
 
ขอเพลง : ลูกชายแม่
ศิลปิน : มายด์ ปฏิภาณ
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานบ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : มอบไห้พ่อแม่ทางบ้านทุกคนครับ
27/11/2560 - 19:41
 
ขอเพลง : ใบสมรสหมดอายุ
ศิลปิน : รำไพ
ชื่อผู้ขอ : เจ้แหม่มวัวงาม
ข้อความถึง DJ : หล่อๆหน้าไมค์จ้า
20/11/2560 - 12:33
 
ขอเพลง : สาวงามนามะเขือ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคน มอบลงหน้าไมนำเด้อ
14/11/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : +
ศิลปิน : +
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : ฟังอยู่ตหลอดเด้อถึงว่าบ่อได้โทกะ บ่อได้ฟังทางอินเตรอ์เน็ตออนไลน์กะฟังทางFM140เด้อ
13/11/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : อยากกินนมนอน
ศิลปิน : ติ่ง ไชยะวง
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆ
13/11/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : อ้ายบ่ออนซอน
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวท๊อปอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ฝากผู้สาวทุกคนครับ
10/11/2560 - 21:25
 
ขอเพลง : อ้ายบ่ออนซอน
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวท๊อปอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ฝากผู้สาวทุกคนครับ
10/11/2560 - 21:25
 
ขอเพลง : หยาดเหงื่อเพื่อแม่
ศิลปิน : เอกพล
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มบ่าวท๊อปอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้คนทางบ้านครับ
10/11/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : จุ๋ย ท่าแขก
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทางผู้สาวทาง อ.ปลาปาก
10/11/2560 - 13:19
 
ขอเพลง : ขอนั่งนำแน่
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆสาย มอบลงหน้าไม
08/11/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : สาวงามนางมะเขือ
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคนหน้าไมหล่อๆ
08/11/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : สาวงามนางมะเขือ
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคนหน้าไมหล่อๆ
08/11/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : สาวงามนามะเขือ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
03/11/2560 - 12:46
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สาวน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : จุ๋ย ท่าแขก
ข้อความถึง DJ : มอบให้ดีเจหน้าไมหล่อๆ และฝากใปทางดีเจยุด ดีเจติก และบ่าวน้อยสายน้ำเช
02/11/2560 - 20:14
 
ขอเพลง : เอี้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สม โภชน์ ดวงสมพงษ์
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคน
01/11/2560 - 21:25
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : สวัสดีคับอ้ายดีเจ รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:52
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : สวัสดีคับอ้ายดีเจ รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:52
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : สวัสดีคับอ้ายดีเจ รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:52
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:51
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:51
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:51
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:51
 
ขอเพลง : นางไอของอ้าย
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสั่น บ้านกุตาไก้
ข้อความถึง DJ : รับฟังทางออนไลน์ จากเกาหลีใต้ครับ
27/10/2560 - 12:51
 
ขอเพลง : แฟนเก่าอ้ายกายเปันแม่ฮ้าง
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบลงหน้าไมและทุกคน
18/10/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : ผาแดงไอ่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซิ่ง อิสรเอล
ข้อความถึง DJ : บาวอิสรเอล
18/10/2560 - 16:21
 
ขอเพลง : ผาแดงไอ่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซิ่ง อิสรเอล
ข้อความถึง DJ : บาวอิสรเอล
18/10/2560 - 16:21
 
ขอเพลง : ผาแดงไอ่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซิ่ง อิสรเอล
ข้อความถึง DJ : บาวอิสรเอล
18/10/2560 - 16:21
 
ขอเพลง : ผาแดงไอ่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซิ่ง อิสรเอล
ข้อความถึง DJ :
18/10/2560 - 16:20
 
ขอเพลง : ผาแดงไอ่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซิ่ง อิสรเอล
ข้อความถึง DJ :
18/10/2560 - 16:15
 
ขอเพลง : ใบสมรสหมดอายุ
ศิลปิน : รำไพ
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญนางาม
ข้อความถึง DJ : มอบเจ้ต้อยเจ้แหม่มเจ้สีนางามจ้า
17/10/2560 - 12:39
 
ขอเพลง : สาวเมืองวัง
ศิลปิน : อ้น ผู้ไท
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนหล่อๆหน้าไม
08/10/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : อ้ายบ่อสู้เขา
ศิลปิน : ผาไทย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่ฟังเจ้า
04/10/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : ถามข่าวสาวหนองบก
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่ฟังลายกาน หน้าไมหล่อๆทังสอง
28/09/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ຂໍເພງ ຮັກສາວໂພນແພງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ດີເຈຢຸດ
27/09/2560 - 13:53
 
ขอเพลง : ขอเพลง ฝากฮักสาวหนองบก
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : ด่อน นาพอกฝากลงทางบ้านนาพอกนี้ละ
ข้อความถึง DJ : บ่าวดีเจ
27/09/2560 - 13:07
 
ขอเพลง : สัญญาขี่ถ่านไฟ
ศิลปิน : บ่จัก
ชื่อผู้ขอ : สาวเสียงหวาน
ข้อความถึง DJ : ฝากทุกเสียงทุกสายจ้า จากทางกรุงเทพเด้อ
26/09/2560 - 12:16
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสี่
ศิลปิน : ทางฝั่งซ้าย
ชื่อผู้ขอ : จากสาวเสียงหวาน
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แม่ปาบ้านใหม่จ้า
25/09/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสี่
ศิลปิน : ทางฝั่งซ้าย
ชื่อผู้ขอ : จากสาวเสียงหวาน
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แม่ปาบ้านใหม่จ้า
25/09/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสี่
ศิลปิน : ทางฝั่งซ้าย
ชื่อผู้ขอ : จากสาวเสียงหวาน
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แม่ปาบ้านใหม่จ้า
25/09/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสี่
ศิลปิน : ทางฝั่งซ้าย
ชื่อผู้ขอ : จากสาวเสียงหวาน
ข้อความถึง DJ : ฝากให้แม่ปาบ้านใหม่จ้า
25/09/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : ถามข่าวสาวหนองบก
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสี่ยงทุกทุกสาย หน้าไมหล่อๆ
24/09/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : เอี้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สมโภชน์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : ถามข่าวสาวหนองบกแล้วขอเพลงเอี้นหาน้องแดงแน่มอบให้ทุกคน พิเศษหน้าไม้
23/09/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : อา ดู้ดู้ดู้ๆ
ศิลปิน : บ่ฮู้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่พังลายกานอ้าย
22/09/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : อา ดู้ดู้ดู้ๆ
ศิลปิน : บ่ฮู้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่พังลายกานอ้าย
22/09/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไมหล่อๆทุกท่าน
15/09/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
14/09/2560 - 20:15
 
ขอเพลง : +
ศิลปิน : +
ชื่อผู้ขอ : +
ข้อความถึง DJ : ครับๆๆๆบ่าวแมน
13/09/2560 - 21:55
 
ขอเพลง : ฟังนำเพิ่นละอ้าย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายมาช่าแต่มาครับฟังนำเพิ่นเด้อครับ
13/09/2560 - 21:26
 
ขอเพลง : แฟนเก่าอ้ายกายเป็นแม่ฮ้าง
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย
13/09/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : แพ้ทางผู้บ่าวเฒ่า
ศิลปิน : ป๊อบ
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญนางามมอบเจ้ต้อยเจ้แหม่มจ้า
ข้อความถึง DJ :
13/09/2560 - 12:46
 
ขอเพลง : แพ้ทางผู้บ่าวเฒ่า
ศิลปิน : ป๊อบ
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญนางามมอบเจ้ต้อยเจ้แหม่มจ้า
ข้อความถึง DJ :
13/09/2560 - 12:46
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายเหตุการปกติแล้วครับแต่กะยังมีฝนตกทุกวันครับ
12/09/2560 - 20:52
 
ขอเพลง : สาวนาแก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
12/09/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ยอมรักสาว่าฮักอ้าย
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบลงหน้าไมหล่อๆ
09/09/2560 - 20:56
 
ขอเพลง : ยอมรักสาว่าฮักอ้าย
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวพอน
ข้อความถึง DJ : มอบลงหน้าหล่อๆ
09/09/2560 - 20:55
 
ขอเพลง : ตัวอยู่ไทยใจอยู่ลาว
ศิลปิน : สิดสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายหล่อๆหน้าไม
08/09/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : เสน่ห์หม้ายสาว
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย ทางนี้น้ำสิท่วมแล้วครับ
08/09/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ฮักสาวอี่สาน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคนที่ฟังลายกานหน้าไมหล่อๆ
06/09/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ :
06/09/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : บอกฮักตามสาย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
05/09/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : ສຽງລົດໄຖ່ນາ
ศิลปิน : ໂຮມລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຍັງຟັງລາຍກາຍຫນ້າໄມຫຼ່ໍໆ
04/09/2560 - 21:08
 
ขอเพลง : แฟนเก่าอ้ายกายเป็นแม่ฮ้าง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้สู่คนพิเสดหน้าไม
03/09/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : แฟนเก่าอ้ายกลายเป็นแม่ฮ้าง
ศิลปิน : น้อย สายนำ้เซ
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญบ้านนางาม
ข้อความถึง DJ : มอบสุคนจ้า
01/09/2560 - 12:54
 
ขอเพลง : แม่หม่ายปายแดง
ศิลปิน : จันดอกฟ้า
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกๆคนพิเสดหน้าไม
30/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ທຸກທໍ່ໃດແຮງຊ້ຳ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ທຸກສຽງທຸກສາຍພິເສດໜ້າໄມຫຼ່ໍໆ
29/08/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : ປອບໃຈເມຍເຂົາ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ຫຼ່ໍໆໜ້າໄມທັງສອງມອບໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຟັງລາຍການ
27/08/2560 - 21:23
 
ขอเพลง : ິຄິດຮອດສາວໂພນແພງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ບ່າວສຳນ້ອຍບ່າວຢຸດທຸກຄົນທີ່ຟັງລາຍການ
26/08/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : บอกฮักตามสาย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ :
23/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : เบอร์เก่ายังเฝ้ารอ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
20/08/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : แพ้ทางสาวเฒ่า
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
17/08/2560 - 20:09
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
16/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : เพลงยังกะได้ครับ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้มาโดนแล้วคิดฮอดคือเก่าครับอ้า
15/08/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : หนาวลมที่เรณู
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : สาวโพนสว่างคุ้มวัด
ข้อความถึง DJ : หล่อ ๆ หน้าไมค์พิเศษคุ้มขี้พงโพนสวางจ้า
27/07/2560 - 21:05
 
ขอเพลง : มักสาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทธ
ชื่อผู้ขอ : สาวโพนสว่างคุ้มวัด
ข้อความถึง DJ : มอบให้บ่าวยุทธฟังคนเดียว
25/07/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : โตอยู่ไทยใจอยู่ลาว
ศิลปิน : ไม่รู้
ชื่อผู้ขอ : แม่เบี้ยง บ้านน้ำดิก
ข้อความถึง DJ : ฝากให้พี่น้องทางไทยกับลาว
24/07/2560 - 16:25
 
ขอเพลง : มักสาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุทธ
ชื่อผู้ขอ : สาวโพนสว่าง
ข้อความถึง DJ : มอบให้ไทโพนสว่างทุกคนจ้า
24/07/2560 - 12:22
 
ขอเพลง : ลูกพ่ออย่าท้อเด้อ
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : คุ้มวัดโพนสวาง
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายแต่ขอเน้นคุ้มวัดโพนสว่างจ้า
23/07/2560 - 19:48
 
ขอเพลง : ลูกพ่ออย่าท้อเด้อ
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : คุ้มวัดโพนสวาง
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายแต่ขอเน้นคุ้มวัดโพนสว่างจ้า
23/07/2560 - 19:48
 
ขอเพลง : ลูกพ่ออย่าท้อเด้อ
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : คุ้มวัดโพนสวาง
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายแต่ขอเน้นคุ้มวัดโพนสว่างจ้า
23/07/2560 - 19:48
 
ขอเพลง : ลูกพ่ออย่าท้อเด้อ
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : คุ้มวัดโพนสวาง
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายแต่ขอเน้นคุ้มวัดโพนสว่างจ้า
23/07/2560 - 19:48
 
ขอเพลง : ลูกพ่ออย่าท้อเด้อ
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : คุ้มวัดโพนสวาง
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายแต่ขอเน้นคุ้มวัดโพนสว่างจ้า
23/07/2560 - 19:48
 
ขอเพลง : ลูกพ่ออย่าท้อเด้อ
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ชื่อผู้ขอ : คุ้มวัดโพนสวาง
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสายแต่ขอเน้นคุ้มวัดโพนสว่างจ้า
23/07/2560 - 19:48
 
ขอเพลง : ສາວແຫຼ້ບ້ານນາ
ศิลปิน : ສະຫງ່າ ສິດທິພົນ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ທຸກສຽງທຸກສາຍພິເສດໜ້າໄມ
18/07/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ສາວແຫຼ້ບ້ານນາ
ศิลปิน : ສະຫງ່າ ສິດທິພົນ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ທຸກສຽງທຸກສາຍພິເສດໜ້າໄມ
18/07/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : น้อยใจแม่เถ้า
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : บ่าวยุทธ บ่าวน้อย
18/07/2560 - 12:20
 
ขอเพลง : แฟนเก่าอ้ายกายเป็นแม่ฮ้าง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มอบให้สาวโสดทุกคนพิเสดหน้าไมหร่อๆทังสอง
15/07/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : เอี้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สม โภชน์
ชื่อผู้ขอ : พอน เมือง หนองบก
ข้อความถึง DJ : มองลงหน้าไมหร่อๆทังสองท่านเด้อ
10/07/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : เอี้นหาน้องแดง
ศิลปิน : สม โภชน์
ชื่อผู้ขอ : พอน
ข้อความถึง DJ : มองลงหน้าไมหร่อๆทังสองท่านเด้อ
10/07/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : ນ້ອຍໃຈແມ່ເຖົ້າ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຍຸດ ບ່າວນ້ອຍ
09/07/2560 - 21:19
 
ขอเพลง : ແຟນເກົ່າອ້າຍກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ ເມືອງ ຫນອງບົກ
ข้อความถึง DJ : ມອບລົງຫນ້າໄມໃຫ້ບ່າວຍຸດ ບ່າວສຳນ້ອຍ
06/07/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : ແຟນເກົ່າອ້າຍກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ພອນ ເມືອງ ຫນອງບົກ
ข้อความถึง DJ : ມອບລົງຫນ້າໄມໃຫ້ບ່າວຍຸດ ບ່າວສຳນ້ອຍ
06/07/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : เพลง ต้องฮักให้สุดใจ
ศิลปิน : ป๊อปปี้
ชื่อผู้ขอ : คุนยายสา
ข้อความถึง DJ : บ่าวส่ำน้อย
06/07/2560 - 20:15
 
ขอเพลง : มักสาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุท
ชื่อผู้ขอ : ยายนิว
ข้อความถึง DJ :
03/07/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : มักสาวโพนสว่าง
ศิลปิน : บ่าวยุท
ชื่อผู้ขอ : ยายนิว
ข้อความถึง DJ :
03/07/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : ອ້າຍມັກງົມ
ศิลปิน : ວັນນາ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຢຸດ
22/06/2560 - 12:26
 
ขอเพลง : ອ້າຍມັກງົມ
ศิลปิน : ວັນນາ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຢຸດ
22/06/2560 - 12:26
 
ขอเพลง : ອ້າຍມັກງົມ
ศิลปิน : ວັນນາ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຢຸດ
22/06/2560 - 12:26
 
ขอเพลง : ອ້າຍມັກງົມ
ศิลปิน : ວັນນາ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຢຸດ
22/06/2560 - 12:26
 
ขอเพลง : ອ້າຍມັກງົມ
ศิลปิน : ວັນນາ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຢຸດ
22/06/2560 - 12:26
 
ขอเพลง : น้ำตาเมียซาอุ
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานบ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : มอบไห้คนทางบ้านครับ
21/06/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : ນ້ອຍໃຈແມ່ເຖົ້າ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວພອນ
ข้อความถึง DJ : ມອບໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຟັງລາຍການພິເສດຫນ້າໄມ
18/06/2560 - 21:09
 
ขอเพลง : ນ້ອຍໃຈແມ່ເຖົ້າ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວພອນ
ข้อความถึง DJ :
18/06/2560 - 21:06
 
ขอเพลง : มักสาวเฒ่า
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานบ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : มอบไห้สาวแม่ฮ้างทุกๆคน พิเศษหล่อๆครับ
16/06/2560 - 20:10
 
ขอเพลง : ແຟນເກົ່າອ້າຍກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວພອນ ເມືອງໜອງບົກ
ข้อความถึง DJ : ສະບາຍດີບ່າວສຳນ້ອຍ
15/06/2560 - 20:47
 
ขอเพลง : เริ่มต้นใหม่กับเมียเก่า
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล ทีมงานบ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : มอบให้ผู้สาวทุกๆคนครับ
15/06/2560 - 20:47
 
ขอเพลง : ແຟນເກົ່າອ້າຍກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວພອນ ເມືອງໜອງບົກ
ข้อความถึง DJ : ສະບາຍດີບ່າວສຳນ້ອຍ
15/06/2560 - 20:46
 
ขอเพลง : ແຟນເກົ່າອ້າຍກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວພອນ ເມືອງໜອງບົກ
ข้อความถึง DJ :
15/06/2560 - 20:46
 
ขอเพลง : ผัวนอกสมรส
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
14/06/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : ช่วยงานที่ร้านเหล้า
ศิลปิน : ลูกแพร
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล สวนทับทิม
ข้อความถึง DJ : ทุกๆคนครับ
14/06/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : เพลงเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้
ศิลปิน : ต่าย อรทัย
ชื่อผู้ขอ : คุนยายสา
ข้อความถึง DJ : บ่าวส่ำน้อยจ้า
09/06/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ขอเพลงเอาเมยไปเขา
ศิลปิน : บาวยุด
ชื่อผู้ขอ : จากยาวเพชร
ข้อความถึง DJ :
30/05/2560 - 12:24
 
ขอเพลง : นกเขาบ่ขัน
ศิลปิน : หล้าเพชรท่าแค
ชื่อผู้ขอ : กล้าเพชรท่าแค
ข้อความถึง DJ : ดีเจช้ำน้อย
22/05/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : นกเขาบ่ขัน
ศิลปิน : หล้าเพชรท่าแค
ชื่อผู้ขอ : กล้าเพชรท่าแค
ข้อความถึง DJ : ดีเจช้ำน้อย
22/05/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : น้ำตาหยดรดฝ่ายผูกแขน
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : มอบไห้ทุกเสียงทุกสายครับ พิเศษหล่อๆหน้าไมค์ครับ
21/04/2560 - 12:58
 
ขอเพลง : เพลง ฝนฮวยดอกจาน
ศิลปิน : นิ้วก้อย กรรณิกา
ชื่อผู้ขอ : คุนยายค่ะ
ข้อความถึง DJ : บ่าวซ่ำน้อย
02/04/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : มักสาวเฒ่า
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกๆคนครับ
29/03/2560 - 13:46
 
ขอเพลง : อีกฝั่งของพระจันทร์
ศิลปิน : มาลีฮอนน่า
ชื่อผู้ขอ : คุนยาย
ข้อความถึง DJ : ให้ทุกคนที่ยุ่ไกลกันคะ
29/03/2560 - 12:39
 
ขอเพลง : ชลบุรี
ศิลปิน : ชัดเจนครับ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอ
ข้อความถึง DJ :
28/03/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : มาถือพาไห้อ้ายแน่
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : ผู้สาวทุกๆคนครับ
28/03/2560 - 13:47
 
ขอเพลง : คิดเมียเพิ่น
ศิลปิน : ศักดิ์พูเวียง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ทุกคนครับ
27/03/2560 - 12:49
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ขอฟังนำเพิ่นแนครับ
25/03/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : เพลง มื้อไดสิมา
ศิลปิน : นิ้วก้อย กรรณิกา
ชื่อผู้ขอ : คุนยาย
ข้อความถึง DJ : ทุกคนที่ฟังรายการค่ะ
25/03/2560 - 12:19
 
ขอเพลง : อีกฝั่งของพระจันทร์
ศิลปิน : มาลีฮอนน่า
ชื่อผู้ขอ : คุนยาย
ข้อความถึง DJ : บ่าวซ่ำน้อย
22/03/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ส่งฮักส่งแฮง
ศิลปิน : นิ้วก้อย กรรณิกา
ชื่อผู้ขอ : คุนยาย
ข้อความถึง DJ : บ่าวซ่ำน้อย
22/03/2560 - 14:15
 
ขอเพลง : น้ำตาผ่าเหล้า
ศิลปิน : แดงจิตกร
ชื่อผู้ขอ : บ่าวอิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
20/03/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : เพลง ฝนฮวยดอกจาน
ศิลปิน : นิ้วก้อย กรรณิกา
ชื่อผู้ขอ : คุนยาย
ข้อความถึง DJ : บ่าวซ่ำน้อย ให้ทุกคนที่ฟังรายการจ้า
20/03/2560 - 14:14
 
ขอเพลง : เพลง ฝนฮวยดอกจาน
ศิลปิน : นิ้วก้อย กรรณิกา
ชื่อผู้ขอ : คุนยาย
ข้อความถึง DJ : บ่าวซ่ำน้อย
19/03/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : นางฟ้าผ่าตัด
ศิลปิน : สมจิตร บ่อทอง
ชื่อผู้ขอ : อิสราเอล
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้บ่าวตั้มครับฟังนำกันครับ
19/03/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : บ่าวซำน้อยครีบเปิดเพลงทำอิฐ ผมมักขนาดครับ สบายดีครีบผม
08/03/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : รอถ่ายทำครับ
07/03/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : บ่าวซำน้อยครับ สิอัพลงยูทูปมื้อไดครับอยากฟัง เบิ่งMV พร้อมครับ
07/03/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : สาวโคกสะดวน
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม
07/03/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวข่อล่อ
ข้อความถึง DJ : ฝากทุกเสียงทุกสาย
03/03/2560 - 17:23
 
ขอเพลง : สาวนางามถืกต้ม
ศิลปิน : สมจิด
ชื่อผู้ขอ : สมใจ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกเสียงทุกสาย
03/03/2560 - 17:17
 
ขอเพลง : เขาดีส่ำได๋
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้ม
ข้อความถึง DJ : มอบไห้ทุกไคนพิเศษยายใจตาใลครับ หล่อๆหน้าไมค์ครับผม
03/03/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวข่อล่อ
ข้อความถึง DJ : รักนะขอบคุณครับที่จัดให้
03/03/2560 - 13:16
 
ขอเพลง : หลานสาวเจ้าภาพ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : ด.ญด.ชนางามจ้า
ข้อความถึง DJ : มอบเจ้แหม่จ้าบ่าวยุท
03/03/2560 - 12:55
 
ขอเพลง : สร้างฝันวันแม่
ศิลปิน : แคนดอกคูณ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : เสี่ยหันเจ้คูณ หล่อหน้ไมค์ครับ
02/03/2560 - 14:18
 
ขอเพลง : มักแท้บ่อนม
ศิลปิน : กิบ กาบแก้ว
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงงทุกสายครับผม
28/02/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : เพรงเจ็บที่จริงใจ
ศิลปิน : สิริพรอนอำไพรพร์ง
ชื่อผู้ขอ : จากบ่าวเมืองท่าแข่ก
ข้อความถึง DJ : ขอโท้ษบ่อฮู้ชื่อDJเด้อสาวดีเจเสียงใส
28/02/2560 - 16:26
 
ขอเพลง : ป่อบใจเมยเขา
ศิลปิน : น้อยสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : ผู้โสดทางแจวงคำม่วน
ข้อความถึง DJ : D Jบ่าวช่ำน้อย
28/02/2560 - 16:16
 
ขอเพลง : คิดฮอดกะสิอดเอา
ศิลปิน : ศักดิ์พูเวียง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ทุกคนครับ
28/02/2560 - 14:20
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม บ่าวซำน้อยครับ อัพโหลดรายการย้อนหลังลงยูทูปแนเด้อครับ ผมเบิ่งเซ้านี้ม่วนๆขนาดครับ
27/02/2560 - 14:32
 
ขอเพลง : เขาดีส่ำได๋
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ :
27/02/2560 - 14:14
 
ขอเพลง : สาวนางงามถืกต้ม
ศิลปิน : สมจิต
ชื่อผู้ขอ : เสี่ยแปร
ข้อความถึง DJ : มอบไห่สาวนางงาม
24/02/2560 - 14:20
 
ขอเพลง : สาวนางงามถืกต้ม
ศิลปิน : สมจิต
ชื่อผู้ขอ : เสี่ยแปร
ข้อความถึง DJ : มอบไห่สาวนางงาม
24/02/2560 - 14:19
 
ขอเพลง : สาวนางามถืกต้ม
ศิลปิน : สมจิด
ชื่อผู้ขอ : สมใจ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้สมปอง
23/02/2560 - 19:49
 
ขอเพลง : จบแบบเท่ๆ
ศิลปิน : โจ ยมนิล
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : สาวๆทุกคนครับ
23/02/2560 - 14:13
 
ขอเพลง : สาวนายอลอแฟน
ศิลปิน : จินตะหลอง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม
21/02/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : ขอเพลง ขายไก่ใสชอง
ศิลปิน : แอ วิสุดทิพง
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : ต๋อม
19/02/2560 - 08:45
 
ขอเพลง : ขอเพลง ลูกเขียเงินผ่อน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : ด่อน นาพอก
ข้อความถึง DJ : ลุงต๋อม
18/02/2560 - 09:35
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม ดีเจฟังนำกันครับ
17/02/2560 - 14:14
 
ขอเพลง : จบแบบเท่ๆ
ศิลปิน : โจ โยมนิล
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ ดีเจฟังนำครับ
11/02/2560 - 13:15
 
ขอเพลง : เขาดีส่ำได๋
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจตาใล พิเศษหล่อๆหน้าไมค์
10/02/2560 - 13:19
 
ขอเพลง : ບ່າວລູກສອງ
ศิลปิน : ບ່າວໃຈ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ(ເຊບັ້ງໄຟ)
ข้อความถึง DJ : ພິເສດຫລໍ່ໆຫນ້າໄມ
08/02/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ບ່າວລູກສອງ
ศิลปิน : ບ່າວໃຈ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຫາດຄຳຮຽງ(ເຊບັ້ງໄຟ)
ข้อความถึง DJ : ພິເສດຫລໍ່ໆຫນ້າໄມ
08/02/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : เอาเมียไปขัง
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : คนอุบล
ข้อความถึง DJ : มอบด.ญ,ด.ชจ้าบ่าวยุท
08/02/2560 - 12:30
 
ขอเพลง : เขาดีส่ำได๋
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้คือเก่าครับ พิเศษหล่อๆหน้าไมค์
07/02/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : สาวหลายบ้าน
ศิลปิน : ไม่รุ้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจตาใลคือเก่าครับพิเศษเจ้คูณเสี่ยหันครับ
07/02/2560 - 14:16
 
ขอเพลง : มักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจตาใลเจ้คูณเสี่ยหันแน่ครับ จากลูกชาย
06/02/2560 - 14:57
 
ขอเพลง : มักเมียเขา
ศิลปิน : จิมมี้
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจตาใลเจ้คูณเสี่ยหันแน่ครับ จากลูกชาย
06/02/2560 - 14:57
 
ขอเพลง : สร้างฝันวันแม่
ศิลปิน : แคนดอกคูณ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจตาใลเจ้คูณเสี่ยหันแน่ครับจากลูกชาย
06/02/2560 - 13:30
 
ขอเพลง : สร้างฝันวันแม่
ศิลปิน : แคนดอกคูณ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจตาใลแน่เด้อครับ พิเศษเจ้คูณเสี่ยหัน
05/02/2560 - 12:24
 
ขอเพลง : คิดฮอดกะสิอดเอา
ศิลปิน : ศักดิ์พูเวียง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวตั้มอิสราเอว
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ยายใจเฒ่าใลแน่ครับ
03/02/2560 - 14:27
 
ขอเพลง : หลงฮักเมียเขา
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : คนอุบล
ข้อความถึง DJ :
01/02/2560 - 12:45
 
ขอเพลง : ขอเพลง อ้ายมักงม
ศิลปิน : วันนา เพัดท่าแค
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : ฝาลงบ้านนาพอก
25/01/2560 - 14:11
 
ขอเพลง : สาวนายอลอแฟน
ศิลปิน : จินตะหลอง มาลาพอน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับดีเจฟังนำครับ
23/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : บ่กล่าทัก
ศิลปิน : ไม่ทราบ
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแน่ค่ะพี่อ้ายบ่กล้าทักเด้อ
21/01/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : บ่กล่าทัก
ศิลปิน : ไม่ทราบ
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแน่ค่ะพี่อ้ายบ่กล้าทักเด้อ
21/01/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : กอดหมอนข้าง(ปานได๋น้ออ้ายสิขอแล้วอ้ายสิแต่ง)
ศิลปิน : เวียง นฤมล&โบว์ดำ ลำซิ่ง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผมบ่าวซำน้อย
20/01/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : หลงมักเมียเขา
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
13/01/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
11/01/2560 - 14:15
 
ขอเพลง : สาวลังคัง
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญด.ช
ข้อความถึง DJ : มอบแม่ปาจ้าบ่าวน้อย
04/01/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : บ่ได้ฟังดนละครับทุกเสียงทุกสายครับผม
19/12/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : บอกฮักตามสาย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
17/11/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : ขอเพลง ลูกเขียเงินผ่อน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : บ่าวดีเจ
09/11/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติ้งลี้
ข้อความถึง DJ : ขอฟังนำเพิ่นแนครับบ่าวซำน้อยครับ
26/10/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ขอเพลง สาวเชบั้งไฟ
ศิลปิน : คำผุย ไชนำโชก
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : ต๋อม
26/10/2560 - 08:30
 
ขอเพลง : ขอเพลง ขายไก่ใสชอง
ศิลปิน : แอ วิสุดทิพง
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : ข่อยนี้ละ
25/10/2560 - 09:06
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ່າ
ศิลปิน : ບົວລາ ເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : บ่าวยุทธ
24/10/2560 - 10:17
 
ขอเพลง : ขอเพลง อ้ายมักงม
ศิลปิน : วันนา เพัดท่าแค
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : ดีเจต๋อม
24/10/2560 - 08:48
 
ขอเพลง : หลงคอยเสียงแคน
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : คุวี
ข้อความถึง DJ :
23/10/2560 - 20:47
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ່າ
ศิลปิน : ບົວລາ ເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : บ่าวต๋อม
23/10/2560 - 08:25
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ່າ
ศิลปิน : ບົວລາ ເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
17/10/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ່າ
ศิลปิน : ບົວລາ ເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ ຕອນນີ້ຝົນລິນຕຫລອດເລຍ
ข้อความถึง DJ : ດີເຈ
17/10/2560 - 14:08
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ່າ
ศิลปิน : ບົວລາ ເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ ຕອນນີ້ຝົນລິນຕຫລອດເລຍ
ข้อความถึง DJ : ດີເຈ
17/10/2560 - 14:08
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายครับเป็นกำลังใจให้ครับเพลงสาวโคกลางฮักจริง รอฟังอยู่ครับ
14/10/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายครับผม
12/10/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายครับผม
05/10/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย พิเศษบ่าวซำน้อยหล่อๆหน้าไมค์ครับผม
04/10/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย พิเศษบ่าวซำน้อยหล่อๆหน้าไมค์ครับผม
04/10/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ลองเอาผัวเถ้า
ศิลปิน : บัวลา เพัดท่าแค
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก
ข้อความถึง DJ : อิตาต๋อม
04/10/2560 - 09:21
 
ขอเพลง : ฮักนางกั้นทางด้วยเมีย
ศิลปิน : คำผิด วันไพทอง
ชื่อผู้ขอ : ด่อนนาพอก กำลังนอนฟังอยุ่
ข้อความถึง DJ : บ่าวส่ำน้อย
01/10/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ขอฟังนำเพิ่นแนครับ ว่านสะลงทางบ้านเชียงสือเด้อครับ
01/10/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : หมอลำหนหวย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับฟังทุกมื่อ
01/10/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม
29/09/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : บ่อยากเจอหน้าคู่กรณี
ศิลปิน : มนต์แคน แกนคูน
ชื่อผู้ขอ : สาวใหญ่สาวเสมอ
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์ครับผม
24/09/2560 - 10:09
 
ขอเพลง : เอิ้นหาน้องเขียว
ศิลปิน : โจ ศักรินทร์
ชื่อผู้ขอ : อ่องต่องทีม หนุ่มทุ่งมนคน อุดรราชธานี
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์ครับโผม
24/09/2560 - 09:19
 
ขอเพลง : เอิ้นหาน้องเขียว
ศิลปิน : โจ ศักรินทร์
ชื่อผู้ขอ : อ่องต่องทีม หนุ่มทุ่งมนคน อุดรราชธานี
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์ครับโผม
24/09/2560 - 09:19
 
ขอเพลง : เบอร์เก่ายังเฝ้ารอ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
21/09/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : หลงคอยเสียงแคน
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : จากหนิมบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ :
14/09/2560 - 14:32
 
ขอเพลง : หลงคอยเสียงแคน
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : จากหนิมบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ :
14/09/2560 - 14:32
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ
14/09/2560 - 11:16
 
ขอเพลง : ชำใจทีเต้าถ่าน
ศิลปิน : น้อนสายนำเช
ชื่อผู้ขอ : สงกาน
ข้อความถึง DJ :
11/09/2560 - 20:47
 
ขอเพลง : หลงคอยเสียงแคน
ศิลปิน : บาวยุด
ชื่อผู้ขอ : คุวี
ข้อความถึง DJ :
11/09/2560 - 12:31
 
ขอเพลง : เอัาเมยไปขัง.ของน้อยสายน้ำเช
ศิลปิน : บาวยุด
ชื่อผู้ขอ : คุวี แสงคำ
ข้อความถึง DJ :
10/09/2560 - 10:29
 
ขอเพลง : เอัาเมยไปขัง.ของน้อยสายน้ำเช
ศิลปิน : บาวยุด
ชื่อผู้ขอ : คุวี แสงคำ
ข้อความถึง DJ :
10/09/2560 - 10:18
 
ขอเพลง : เอัาเมยไปขัง.ของน้อยสายน้ำเช
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : คุวี แสงคำ
ข้อความถึง DJ :
09/09/2560 - 20:10
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม
09/09/2560 - 13:21
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ້າ
ศิลปิน : ບົວລາ ເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ຂ້ອຍນອນລໍຖ້າຟັງຢູ່ເດ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
07/09/2560 - 20:54
 
ขอเพลง : สาวโคกาง
ศิลปิน : น้อย สายนำเช
ชื่อผู้ขอ : ส่งกาน
ข้อความถึง DJ :
07/09/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : ซำบายดี ครับ ฟังอยู่เด้อครับ
05/09/2560 - 13:16
 
ขอเพลง : ສາຍແນນອາຜັບ
ศิลปิน : ວັນນານ້ອຍ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
03/09/2560 - 21:46
 
ขอเพลง : ແຍງສາວຫລາຍບ້ານ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
03/09/2560 - 21:43
 
ขอเพลง : ชาลงบัง
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ ฟากมาบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ :
03/09/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : ดอกยางห่างต้น
ศิลปิน : ดาวดิน ถิ่นจำพอน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ฟังนำกันทุกเสียงทุกสายครับผม
02/09/2560 - 16:17
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : สอบถามแนครับมื้อไดสิอัพโหลดเพลง แยงสาวหลายบ้าน ลงยูทูปครับ
01/09/2560 - 13:30
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : บ่าวซาน้อยครับยังฟังอยู่ครับรอฟังรอบเหมารำวงอยู่ครับผม
31/08/2560 - 21:12
 
ขอเพลง : ຂໍເພງ ລູກເຂີຍເງິນຜ່ອນ
ศิลปิน : ທອງດຳ ກອງດວງເ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
31/08/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : หอมเช้าหอมแลง
ศิลปิน : วันนา เพ้ดท่าแขก
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสาย ดีเจบ่าวซำน้อยฟังนำครับผม
31/08/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : คนหลังยังคอย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
31/08/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับผม
31/08/2560 - 15:29
 
ขอเพลง : สถานะหมอลำ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
30/08/2560 - 21:10
 
ขอเพลง : อยากเอิ้นอ้ายว่าหลายใจ
ศิลปิน : หมิว ปัทมา Ft. สิลิพอน สีปะเสิด
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับผม
30/08/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : บ่ต้องขอโทษ
ศิลปิน : จิตรา
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแน่พี่อ้าย บ่ต้องขอโทษ
29/08/2560 - 13:14
 
ขอเพลง : บ่ต้องขอโทษ
ศิลปิน : จิตรา
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแน่พี่อ้าย บ่ต้องขอโทษ
29/08/2560 - 13:14
 
ขอเพลง : บ่ต้องขอโทษ
ศิลปิน : จิตรา
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแน่พี่อ้าย บ่ต้องขอโทษ
29/08/2560 - 13:14
 
ขอเพลง : บ่ต้องขอโทษ
ศิลปิน : จิตรา
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแน่พี่อ้าย บ่ต้องขอโทษ
29/08/2560 - 13:14
 
ขอเพลง : สาวนาแก
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายได้งินข่าวว่าทางบ้านนามะเขือปิดบ้านบ่ครับดูแลตัวเองแน่เด้อครับปลอดภัยๆทุกคนครับ
27/08/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : บอเพลง มักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : นอ้ยสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายลันคนไกลบ้าน FCเกาหลีใต่
ข้อความถึง DJ :
27/08/2560 - 16:28
 
ขอเพลง : บอเพลง มักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : นอ้ยสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายลันคนไกลบ้าน FCเกาหลีใต่
ข้อความถึง DJ :
27/08/2560 - 16:28
 
ขอเพลง : ขอเพลงฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อยสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายลันคนไกลบ้าน เกาหลีใต้
ข้อความถึง DJ :
26/08/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ขอเพลงฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อยสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายลันคนไกลบ้าน เกาหลีใต้
ข้อความถึง DJ :
26/08/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ชาลงบัง
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ ฟากมาบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ :
25/08/2560 - 20:45
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ฟังนำกันทุกเสียงทุกสายเด้อครับผม
25/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ชาลงบัง
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ ฟากมาบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ : DKT
25/08/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : ซำบายดี ครับ
24/08/2560 - 20:45
 
ขอเพลง : ชาลงบัง
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ ฟากมาบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ :
24/08/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : ชาลงบัง
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ ฟากมาบ้านโคกหินแฮ่
ข้อความถึง DJ :
24/08/2560 - 14:15
 
ขอเพลง : เจาพ่อเชียงชุน
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ
ข้อความถึง DJ :
23/08/2560 - 21:11
 
ขอเพลง : เจาพ่อเชียงชุน
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ
ข้อความถึง DJ :
23/08/2560 - 21:11
 
ขอเพลง : ขอเพลงเจาพ่อเชียงชุน
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ
ข้อความถึง DJ :
23/08/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : ขอเพลงหลงคอยเสียงแคน.
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : บัวไหล แสงสุดใจ
ข้อความถึง DJ :
23/08/2560 - 14:13
 
ขอเพลง : ขอเพลงเอัาเมยไปขัง.ของน้อยสายน้ำเช
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : คุวี
ข้อความถึง DJ :
20/08/2560 - 21:10
 
ขอเพลง : ขอเพลงเอัาเมยไปขัง.ของน้อยสายน้ำเช
ศิลปิน : บาวชำน้อย
ชื่อผู้ขอ : คุวี
ข้อความถึง DJ :
20/08/2560 - 21:10
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : มอบลงไปทางเทศบาลตำบลเชียงสือฟังนำกันทุกคนเด้อครับผม
20/08/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : แยงสาวหลายบ้าน
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : ติงลี้
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับผม
18/08/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : เบอร์เก่ายังเฝ้ารอ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ :
17/08/2560 - 20:44
 
ขอเพลง : ขึ้นแท่นแฟนเก่า
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
16/08/2560 - 21:07
 
ขอเพลง : ฮักสาวห้าสิบ
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวติงลี้
ข้อความถึง DJ : ติดตามช่องยูทูปให้แล้วเด้อครับ
16/08/2560 - 14:22
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : เสียงทางออนไลน์หาย
12/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ห่าตำปอด(โควิด 19)
ศิลปิน : ดอกอ้อ ทุ่งทอง
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเราต้องรอด
11/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : รอเมียพี่เผลอ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายคนหล่อ
10/08/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : ดาวเมีย
ศิลปิน : มะโนจิตร ทะนงศัก
ชื่อผู้ขอ : ติงลี้
ข้อความถึง DJ : ขอนำแนเพลง ดาวเมีย
10/08/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สัญญานเสียงเพลงเด้อครับ
09/08/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : สถานะหมอลำ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายมาแล้วสัญญานขาดๆเด้อครับ
09/08/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : หลานสาวเจ้าภาพ
ศิลปิน : ทินกร พรอินทร์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : ซำบายดี ครับ
09/08/2560 - 15:36
 
ขอเพลง : ຂໍເພງບ່າວສວນມັນຕົ້ນອົກຫັກ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
08/08/2560 - 20:45
 
ขอเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลำไย
ชื่อผู้ขอ : ยายลำmh.
ข้อความถึง DJ :
05/08/2560 - 21:12
 
ขอเพลง : บอร์เก่ายังเฝ้ารอ
ศิลปิน : ลำเพลน
ชื่อผู้ขอ : ดญ
ข้อความถึง DJ :
04/08/2560 - 13:49
 
ขอเพลง : ชาติหน้าฮักอ้ายเด้อ
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : ด.ญด.ชบ้านนางามจ้า
ข้อความถึง DJ : มอบแม่ปานางามจ้าบ่าวน้อย
01/08/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : ฝากใจไว้ที่เรณู
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : คนไกล
ข้อความถึง DJ : ฝากให้คนแต่งเพลงจ้า
28/07/2560 - 13:16
 
ขอเพลง : สาวโพนผาง
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : ด.ญ,ด.ชนางาม
ข้อความถึง DJ : มอบแม่ปานางามจ้า
28/07/2560 - 10:40
 
ขอเพลง : ขอเพลงสาวเรณู แน่จ้า
ศิลปิน : บ่าวกก
ชื่อผู้ขอ : สาวส่ำน้อย555
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงสาวเรณูแน่จ้า
26/07/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิค
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับบ่ได้ฟังโดนละครับ
23/07/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ทางนี้ตกอย่างแรงครับกำลังสูบน้ำออกจากโรงงานครับ
22/07/2560 - 21:32
 
ขอเพลง : สาวหลังคังยังคอย
ศิลปิน : ຮຽງນ້ອຍ ນານິຍົມ
ชื่อผู้ขอ : ติงลี้
ข้อความถึง DJ : FC ทางโพนนาแก้วเด้อครับ
22/07/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับ
22/07/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ต้องเวอร์ชั่นของประถมครับ
21/07/2560 - 20:45
 
ขอเพลง : สาวติ๋มยิ้มบ่หวาน
ศิลปิน : ปูเป้ มลิกา
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
21/07/2560 - 20:13
 
ขอเพลง : ดาวเมีย
ศิลปิน : มะโนจิตร ทะนงศัก
ชื่อผู้ขอ : ติงลี้
ข้อความถึง DJ : fc สกล เด้อครับ
21/07/2560 - 16:39
 
ขอเพลง : บ่าวเชียงคานฮักสาวนาวาง
ศิลปิน : เชียงเหมอ โคกหมากนอ
ชื่อผู้ขอ : ติงลี้
ข้อความถึง DJ : ไลด์สดผ่านยูทูปอยู่เบาะครับ
20/07/2560 - 21:20
 
ขอเพลง : แม่ฮ่างน้อย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายวันนี้สบายดี ชีดชิโนฟามไปแล้ว1เข็ม
20/07/2560 - 20:07
 
ขอเพลง : ขึ้นแท่นแฟนเก่า
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
19/07/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : แว็บแว็บ
ศิลปิน : เอน อรดี
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายทางนี้ฝนกำลังตกอย่างแรงใครแน่เปินในโน๊ตบุค
17/07/2560 - 21:07
 
ขอเพลง : สารภัญยังคอย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายหาแต่เคลียร์เอกสารเสร็จครับเปิดเสียงตามสายแต่2ทุ่มพุ้นละครับ
16/07/2560 - 21:17
 
ขอเพลง : น้อยใจแม่ย่า
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สาวๆในโรงงานอยากฟังครับ
15/07/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : สาวนาแก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายผมบ่ค่อยสบายแล้วย้านโควิทกับประสาทจักสิเป็นยังก่อนกัน555
14/07/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : สาวนาแก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายผมบ่ค่อยสบายแล้วย้ายโควิทกับประสาทจักสิเป็นยังก่อนกัน555
14/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : เบอร์เก่ายังเฝ้ารอ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายฝากๆทุกคนครับกับสาวๆในโรงงาน
13/07/2560 - 20:16
 
ขอเพลง : ฮักสาวโคกกลาง
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายมาแล้ว2 อาทิตย์เจอกันครังยึ่งครับ
12/07/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : ສາຍແນນອາຜັບ
ศิลปิน : ວັນນານ້ອຍ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ້ຳນ້ອຍ
09/07/2560 - 21:04
 
ขอเพลง : สาวท่าสีดา
ศิลปิน : นุกสะไหม ไชนำโชก
ชื่อผู้ขอ : ด่อน
ข้อความถึง DJ : บ่าวดีเจ
09/07/2560 - 21:01
 
ขอเพลง : ເອົາເມຍໄປຂັງ
ศิลปิน : ນ້ອຍສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
05/07/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ້າ
ศิลปิน : ບົວລາ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ
ข้อความถึง DJ : ດິເຈ
04/07/2560 - 21:36
 
ขอเพลง : ລອງເອົາຜົວເຖົ້າ
ศิลปิน : ບົວລາເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ້ຳນ້ອຍ
02/07/2560 - 13:01
 
ขอเพลง : ສາວເຊບັ້ງໄຟ
ศิลปิน : ຄຳຜຸຍ ໄຊນຳໂຊກ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
02/07/2560 - 12:45
 
ขอเพลง : ຂາຍໄກ່ໃສ່ຊອງ
ศิลปิน : ແອວິສຸດທິພົງ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ມື້ນີ້
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
26/06/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວບ້ານໃດເສຍໃຈຂ້າງຫ້ອງ
ศิลปิน : ອານ ທ່າແຂກ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ມື້ຮ້ອນຫລາຍຍ້ອນຝົນບໍ່ຕົກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
26/06/2560 - 20:38
 
ขอเพลง : ຂໍເພງຝົນຕົກລິນຄິດຮອດນ້ອງ
ศิลปิน : ນ້ອຍສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ມື້ນີ້ອາກາດຮ້ອນຫລາຍ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
25/06/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สัญญานเสียงแปลกๆสายสัญญานหลวมหรือป่าวครับ
23/06/2560 - 21:12
 
ขอเพลง : ຮັກສາວອີສານ
ศิลปิน : ນ້ອຍສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍຫນ້າໄມ
23/06/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ฝากใจใส่ทานตะวัน
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่าวสำน้อยฝากสาวๆในโรงงานกับสาวดงหลวงเด้อครับ
23/06/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ສາວໂພນຜາງ
ศิลปิน : ລຳເຊີນ ຊາດລຳຊີ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ເຮືອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວດີເຈ
22/06/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : บอกฮักตามสาย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายฝากสาวดงหลวงสายเมื่อกี้นี้เด้อ
22/06/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : ขึ้นแท่นแฟนเก่า
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้าย
21/06/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : นักฮ้องอกหัก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายเสาร์ทำงานคือเก่าครับ
19/06/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : ลำเพลินเต้ยสะเดิด
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายหมอบทุกๆคนครบ
18/06/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : เอ้นน้องใสหม้อนึ่ง
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : Man
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายคนหล่อที่สุดใสสถานี555หมอบทุกคนในโรงงานวันนี้มาไวบ่ได้เคียร์เอกสาร
16/06/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : เช้าสองแลง2
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : มาเอาเด้อครับฝนทางนี้กำลังตกอยางแรงครับ
15/06/2560 - 21:15
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สัญญาณเสียงทางออนไลน์หายครับ
15/06/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : เรวัตตะฮักลีลาวดี
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : ด.ญ,,ด.ชนางาม
ข้อความถึง DJ : มอบยายหอมเผิ่นขอมาจ้าบ่าวสำ่น้อย
14/06/2560 - 21:34
 
ขอเพลง : ແມ່ນ້ອງຮັບບໍ່ໄດ້
ศิลปิน : ລຳເຊີນ ຊາດລຳຊີ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກຄົນຫນ້າດີ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
14/06/2560 - 21:06
 
ขอเพลง : สถานะหมอลำ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
14/06/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : แม่ใหญ่สีบ่มักบักมี่
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญ,ด.ชนางาม
ข้อความถึง DJ : มอบเบ๊ะปาเบาะไหวบ้านนางามจ้า
11/06/2560 - 20:46
 
ขอเพลง : มักผัวเถ้า
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : ทีมงานด.ญบ้านนางาม
ข้อความถึง DJ : มอบด.ญสุคนจ้าบ่าวสำน้อย
10/06/2560 - 21:26
 
ขอเพลง : นกเขา
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงนกเขาแน่จ้าอ้ายเจดี
06/06/2560 - 14:07
 
ขอเพลง : นกเขา
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : ฝน
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงนกเขาแน่จ้าอ้ายเจดี
06/06/2560 - 14:07
 
ขอเพลง : เพลง ฝนตกรินคึดฮอดน้อง
ศิลปิน : น้อย สายลำเช
ชื่อผู้ขอ : มอบห้อ้ายจันชาวมิวสิกช
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนคับท่านดีเจ
03/06/2560 - 13:32
 
ขอเพลง : เพลง ฝนตกรินคึดฮอดน้อง
ศิลปิน : น้อย สายลำเช
ชื่อผู้ขอ : มอบห้อ้ายจันชาวมิวสิกช
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนคับท่านดีเจ
03/06/2560 - 13:32
 
ขอเพลง : เพลง ฝนตกรินคึดฮอดน้อง
ศิลปิน : น้อย สายลำเช
ชื่อผู้ขอ : จากนามะเขือหมู่2ชื่อบ่บอก
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนคับ DJคนหล่อ
03/06/2560 - 10:54
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວບ້ານໃດເສຍໃຈຂ້າງຫ້ອງ
ศิลปิน : ອານ ທ່າແຂກ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ ທີ່ພັກຢູ່ຖຽງນານ້ອຍລໍຖ້າຟັງຢູ່ເດ້ບ່າວ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍຄົນຫລໍ່
02/06/2560 - 13:34
 
ขอเพลง : ສາວໂພນຜາງ
ศิลปิน : ລຳເຊີນ ຊາດລຳຊີ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວດີເຈ
31/05/2560 - 20:52
 
ขอเพลง : ອ້າຍຍອມທຸກຢ່າງ
ศิลปิน : ໂອລຽງ ແກ້ວພະຈັນ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ມື້ນີ້ອາກາດຮ້ອນ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍຫນ້າໄມຫລໍ່ໆ
30/05/2560 - 21:27
 
ขอเพลง : ทหารพรานลำเพลิน
ศิลปิน : ทองอินทร์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสาย พิเศษ แม่หอม แม่แดง แม่เสริฐ แม่ หนอม
28/05/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : หมองูตายเพราะงู
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
28/05/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : ซำบายดีครับ บ่าวซำน้อย
28/05/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : สถานะหมอลำ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : อรสาวอุดร
ข้อความถึง DJ : สวัสดีคะฟังนำพี่แมนเปิดจ้า
26/05/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : เอิ้นน้องใสหม้อนึ่ง
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
26/05/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ຂໍເພງເຊົ້າສີ່ແລງຫ້າ
ศิลปิน : ວັນນາເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ມື້ນີ້ອາກາດຮ້ອນຫລາຍເດ້ຝາກໄຫ້ສາວບ້ານເຫລົ່າຫນາດ.ນະຄອນພະນົມ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍຫລໍ່ໆຫນ້າ
22/05/2560 - 21:16
 
ขอเพลง : จีบสาวน่าฮ้าน
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายคิดฮอดสมัยจีบสาวน่าฟอลำวงครับ555
22/05/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : ສາວໂພນຜາງ
ศิลปิน : ລຳເຊີນ ຊາດລຳຊີ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ ຝາກລົງທາງບ້ານນາພອກແລ້ວກະຝາກໄຫ້ສາວບ້ານເຫລົ່າຫນາດນຳ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
21/05/2560 - 21:06
 
ขอเพลง : เสี่ยงตาน้อย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายฝากๆสาวๆในโรงงานอย่ามาหาเสี่ยงตาเบิ่งหลายเด้อครับ555
21/05/2560 - 20:34
 
ขอเพลง : เสี่ยงตาน้อย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้าย
21/05/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : ซำบายดี ครับ
21/05/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : สวรรค์ชาวนา
ศิลปิน : บานเย็น ศรีวงศ์ษา
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสาย พิเศษ แม่หอม แม่แดง แม่เสิด แม่นอม ขอบคุณครับ
20/05/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : ถึงชั่วกะผัวเธอ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
20/05/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ซักงั๊กๆๆๆ
ศิลปิน : หญิงลี
ชื่อผู้ขอ : โมเมย์ ยัยตัวร้าย
ข้อความถึง DJ : จ้วดๆๆๆๆๆๆ บ่มอบให้ไผสิซักผุเดียว555
20/05/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : ซำบายดีครับ บ่าวซำน้อย
20/05/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : หากินนำเสียงตู้
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายหาทุกก่อนสิกลับไปหากินนำเสียงตู้อีก
19/05/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : หลานสาวเจ้าภาพ
ศิลปิน : ทินกร พรอินทร์
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสีย ทุกสายครับ พิเศษ แม่แดง แม่หอม แม่เสิด แม่นอม น้องจีน่า ขอบคุณครับบ
19/05/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : จ้วดครับจ้วด ขอบคุณครับ
18/05/2560 - 21:49
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : รายงานตัวครับ บ่าวหน่องนายใหญ่ ฟังยู่ครับ
18/05/2560 - 21:13
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ยังอยู่ครับเปิดเสียงตามสายเลยครับดังทั้งโรงงานครับ
18/05/2560 - 21:12
 
ขอเพลง : พระธาตุหลวง
ศิลปิน : สิลิพอน สีประเสิด
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : รายงานตัวครับ บ่าวหน่องนายใหญ่ ฟังยู่ครับ
18/05/2560 - 21:11
 
ขอเพลง : พระธาตุหลวง
ศิลปิน : สิลิพอน สีประเสิด
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียทุกสาย พิเศษ แม่นอม แม่แดง กับ น้อง จีน่า
18/05/2560 - 21:01
 
ขอเพลง : พระธาตุหลวง
ศิลปิน : สิลิพอน สีประเสิด
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียทุกสาย พิเศษ แม่นอม กับ น้อง จีน่า
18/05/2560 - 21:01
 
ขอเพลง : มักเมียเขา
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายคนหล่อ
18/05/2560 - 20:41
 
ขอเพลง : พระธาตุหลวง
ศิลปิน : สิลิพอน สีประเสิด
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียทุกสาย พิเศษ แม่นอม กับ น้อง จีน่า
18/05/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : จดหมายผิดซอง
ศิลปิน : มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวหน่อง นายอ
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียง ทุกสาย ขอบคุณครับ
17/05/2560 - 20:38
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ฟังอยู่ครับเล่นนำกะบ่อย่ากทันครับ
17/05/2560 - 20:37
 
ขอเพลง : อะไรก็ได้
ศิลปิน : รถแห่
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายฝากสาวโรงงานฟ้อนเด้อครับ
17/05/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : _
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ขอบคุณครับผู้สาวฟ้อนใส่ขนาด
16/05/2560 - 21:31
 
ขอเพลง : บอกฮักตามสาย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ฟังอยู่ครับทำโอกะดึกครับ
16/05/2560 - 21:14
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວໂພນຜາງ
ศิลปิน : ລຳເຊີນ ຊາດລຳຊີ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງກ່ຽວນອນຟັງຢູ່
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
16/05/2560 - 20:53
 
ขอเพลง : บอกฮักตามสาย
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
16/05/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : ธาตุหลวง
ศิลปิน : จินตรา
ชื่อผู้ขอ : บ่าว หน่อง นายอ
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสาย
13/05/2560 - 21:44
 
ขอเพลง : ສາວໂພນຜາງ
ศิลปิน : ລຳເຊີນ ຊາດລຳຊີ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່ເຮືອນ.ສປປລ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
13/05/2560 - 21:29
 
ขอเพลง : ຂໍເພງຮັກສາວອີສານແນ່
ศิลปิน : ນ້ອຍສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່.ສປປລ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວຊຳນ້ອຍ
11/05/2560 - 21:19
 
ขอเพลง : ຂໍເພງຮັກສາວອີສານແນ່
ศิลปิน : ນ້ອຍສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງນອນຟັງຢູ່.ສປປລ
ข้อความถึง DJ :
11/05/2560 - 21:18
 
ขอเพลง : ສາວທ່າສີດາ
ศิลปิน : ນຸກສະໄຫມໄຊນຳໂຊກ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງກ່ຽວນາແຊງຢູ່.ສປປລ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍຄົນຫລໍ່ຫນ້າໄມ
10/05/2560 - 09:27
 
ขอเพลง : ຂໍຟັງເພງ ຮັກສາວນາແສ
ศิลปิน : ບົວລາເພັດທ່າແຄ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນ ນາພອກ ຝາກໄຫ້ຕົວເອງທີ່ກຳລັງກ່ຽວນາແຊງຢູ່
ข้อความถึง DJ : ດີເຈບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
10/05/2560 - 09:25
 
ขอเพลง : ขอเปันแรงใจ
ศิลปิน : เดือนเพัน
ชื่อผู้ขอ : นายห้าง จ่อย
ข้อความถึง DJ : บ่าวชำน้อย
05/05/2560 - 21:10
 
ขอเพลง : ขอเปันแรงใจ
ศิลปิน : เดือนเพัน
ชื่อผู้ขอ : นายห้าง จ่อย
ข้อความถึง DJ : บ่าวชำน้อย
05/05/2560 - 21:09
 
ขอเพลง : เพลงตามบ่าวแมนขอ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : เดี๋ยวจัดให้ครับบ่าวแมน
30/04/2560 - 20:51
 
ขอเพลง : ชาติหน้าฮักอ้ายเด้อ
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับเปิดทุกวันบ่ได้เปิดแต่มื้อที่อ้ายบ่ได้มาครับ
30/04/2560 - 20:47
 
ขอเพลง : อะไรก็ได้
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายฝากๆสาวๆในโรงงานทุกคนครับ
27/04/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ซั๊กงักๆๆๆๆๆ
ศิลปิน : หญิงลี
ชื่อผู้ขอ : โมเมย์ ยัยตัวร้าย
ข้อความถึง DJ : จ้วดจ้าจ้วด...บ่มอบให้ไผสิฟังผูใดขอฟังผุเดียวผุอื่นปิดวิทยุให้เมิด5555
25/04/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : ซั๊กงักๆๆๆๆๆ
ศิลปิน : หญิงลี
ชื่อผู้ขอ : โมเมย์ ยัยตัวร้าย
ข้อความถึง DJ : จ้วดจ้าจ้วด...บ่มอบให้ไผสิฟังผูใดขอฟังผุเดียวผุอื่นปิดวิทยุให้เมิด5555
25/04/2560 - 20:39
 
ขอเพลง : ใครยังบ่มีแฟน
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย วันหยุดแต่ทำงานคือเก่าครับ
25/04/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสอง
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย กลับบ้านบ่ได้ไปหาเลยย้านสังคมรังเกียติมาจากพื้นที่เสี่ยงครับ
24/04/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสอง
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ดีครับ
25/03/2560 - 21:24
 
ขอเพลง : เช้าสองแลงสอง
ศิลปิน : _
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
25/03/2560 - 20:53
 
ขอเพลง : สาระวันหลงถํ้า
ศิลปิน : เป้นเพลงเก่า
ชื่อผู้ขอ : บ่าวนายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : สาวปลาปาก
15/03/2560 - 13:31
 
ขอเพลง : สาระวันหลงถํ้า
ศิลปิน : เป้นเพลงเก่า
ชื่อผู้ขอ : บ่าวนายอใหญ่
ข้อความถึง DJ : สาวปลาปาก
15/03/2560 - 13:31
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວຍາງຄຳ
ศิลปิน : ບຸນຖອງຈຳປາອງ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
06/03/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວຍາງຄຳ
ศิลปิน : ບຸນຖອງຈຳປາອງ
ชื่อผู้ขอ : ດ່ອນນາພອກ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວສ່ຳນ້ອຍ
06/03/2560 - 20:21
 
ขอเพลง : คอยน้องที่สายฝน
ศิลปิน : เพลงลาว
ชื่อผู้ขอ : ข่อยนี่ร่ะ
ข้อความถึง DJ : ขอบคุณครัย
27/02/2560 - 20:04
 
ขอเพลง : วาเลนไทน์
ศิลปิน : วีระวัฒน์ ปะดูกา
ชื่อผู้ขอ : ปรเมศวร์ ปุดมาเล
ข้อความถึง DJ : ผมขอโหลดนะครับ
21/02/2560 - 18:31
 
ขอเพลง : เสี่ยงตาน้อย
ศิลปิน : ไม่ทราบ
ชื่อผู้ขอ : ผุ้ประสงไม่ออกนามคะ่
ข้อความถึง DJ : ขอบคุณคะ่
18/02/2560 - 20:11
 
ขอเพลง : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ศิลปิน : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ชื่อผู้ขอ : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ข้อความถึง DJ : vv
11/02/2560 - 19:04
 
ขอเพลง : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ศิลปิน : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ชื่อผู้ขอ : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ข้อความถึง DJ : vv
11/02/2560 - 19:04
 
ขอเพลง : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ศิลปิน : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ชื่อผู้ขอ : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ข้อความถึง DJ : vv
11/02/2560 - 19:04
 
ขอเพลง : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ศิลปิน : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ชื่อผู้ขอ : https://www.youtube.com/watch?v=8AgrAR722lk&t=1
ข้อความถึง DJ :
11/02/2560 - 19:04
 
ขอเพลง : บ้านพี่เพชรบูรณ์
ศิลปิน : บาส
ชื่อผู้ขอ : บาส
ข้อความถึง DJ : บาสนะคาบ
20/01/2560 - 23:58
 
ขอเพลง : บ้านพี่เพชรบูรณ์
ศิลปิน : บาส
ชื่อผู้ขอ : บาส
ข้อความถึง DJ : บาสนะคาย
20/01/2560 - 23:58
 
ขอเพลง : บ้านพี่เพชรบูรณ์
ศิลปิน : บาส
ชื่อผู้ขอ : บาส
ข้อความถึง DJ : บาสนะคาย
20/01/2560 - 23:57
 
ขอเพลง : บ้านพี่เพชรบูรณ์
ศิลปิน : บาส
ชื่อผู้ขอ : บาส
ข้อความถึง DJ : บาสนะคาย
20/01/2560 - 23:57
 
ขอเพลง : แว๊บแว๊ว
ศิลปิน : เอนอรดี
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ :
10/01/2560 - 21:05
 
ขอเพลง : แว๊บแว๊ว
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้มานานเลย
10/01/2560 - 20:44
 
ขอเพลง : https://youtu.be/0kv_cfe3VxQ
ศิลปิน : โก๊ะ
ชื่อผู้ขอ : อดิศักดิ์ คําลุน
ข้อความถึง DJ :
29/12/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : https://youtu.be/0kv_cfe3VxQ
ศิลปิน : โก๊ะ
ชื่อผู้ขอ : อดิศักดิ์ คําลุน
ข้อความถึง DJ :
29/12/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : https://youtu.be/0kv_cfe3VxQ
ศิลปิน : โก๊ะ
ชื่อผู้ขอ : อดิศักดิ์ คําลุน
ข้อความถึง DJ :
29/12/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : https://youtu.be/0kv_cfe3VxQ
ศิลปิน : โก๊ะ
ชื่อผู้ขอ : อดิศักดิ์ คําลุน
ข้อความถึง DJ :
29/12/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : https://youtu.be/0kv_cfe3VxQ
ศิลปิน : โก๊ะ
ชื่อผู้ขอ : อดิศักดิ์ คําลุน
ข้อความถึง DJ :
29/12/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : https://youtu.be/0kv_cfe3VxQ
ศิลปิน : โก๊ะ
ชื่อผู้ขอ : อดิศักดิ์ คําลุน
ข้อความถึง DJ :
29/12/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : แร็พ
ศิลปิน : แร็พ
ชื่อผู้ขอ : แบงค์
ข้อความถึง DJ : เสียงเพราะมากครับ
29/12/2560 - 04:49
 
ขอเพลง : แร็พ
ศิลปิน : แร็พ
ชื่อผู้ขอ : แบงค์
ข้อความถึง DJ : เสียงเพราะมากครับ
29/12/2560 - 04:49
 
ขอเพลง : แร็พ
ศิลปิน : แร็พ
ชื่อผู้ขอ : แบงค์
ข้อความถึง DJ : เสียงเพราะมากครับ
29/12/2560 - 04:49
 
ขอเพลง : แร็พ
ศิลปิน : แร็พ
ชื่อผู้ขอ : แบงค์
ข้อความถึง DJ : เสียงเพราะมากครับ
29/12/2560 - 04:49
 
ขอเพลง : แร็พ
ศิลปิน : แร็พ
ชื่อผู้ขอ : แบงค์
ข้อความถึง DJ : เสียงเพราะมากครับ
29/12/2560 - 04:49
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວລັງຄັງ
ศิลปิน : ວາດສະຫນາ ເພັດທ່າເເຄ
ชื่อผู้ขอ : ອ້າຍໂຊກດີ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວພົງ
11/12/2560 - 21:52
 
ขอเพลง : ຂໍເພງສາວລັງຄັງ
ศิลปิน : ວາດສະຫນາ ເພັດທ່າເເຄ
ชื่อผู้ขอ : ອ້າຍໂຊກດີ
ข้อความถึง DJ : ບ່າວພົງ
11/12/2560 - 21:52
 
ขอเพลง : เอิ่นหาน้องเขียว
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้าย
02/12/2560 - 19:56
 
ขอเพลง : กุหลาบแดง
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวนาสะเดาหวยบักฮวก
ข้อความถึง DJ : หว่านสะลงสุบ่องพิเศษหนักสายหวยบังฮวก..ดีเจหล่อๆหน้าใมพร้อมครับ
22/11/2560 - 14:32
 
ขอเพลง : กุหลาบแดง
ศิลปิน : มนแคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวนาสะเดาหวยบักฮวก
ข้อความถึง DJ : หว่านสะลงสุบ่องพิเศษหนักสายหวยบังฮวก..ดีเจหล่อๆหน้าใมพร้อมครับ
22/11/2560 - 14:32
 
ขอเพลง : คนตุ้มผ้าให้ จำได้บ่
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายบ่ได้มานานแล้ว
14/11/2560 - 21:02
 
ขอเพลง : เอิ่นหาน้องเขียว
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายบ่ได้มานานแล้ว
10/11/2560 - 20:01
 
ขอเพลง : คนตุ้มผ้าให้ จำได้บ่
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับมาแล้วๆ
02/11/2560 - 20:50
 
ขอเพลง : ຂໍເພງຊ້ຳໃຈທີ່ຮ້ານໂຊກອານັນ
ศิลปิน : ມ້າ ມີໂຊກ
ชื่อผู้ขอ : ອ້າຍໂຊກດີ
ข้อความถึง DJ : ດີເຈ
15/10/2560 - 14:56
 
ขอเพลง : พ่อค้าปลาค้อ
ศิลปิน : พงษ์ สายบังฮวก
ชื่อผู้ขอ : รักไอติมครับ
ข้อความถึง DJ : ลูกรักของแม่นะ
20/09/2560 - 10:26
 
ขอเพลง : พ่อค้าปลาค้อ
ศิลปิน : พงษ์ สายบังฮวก
ชื่อผู้ขอ : รักไอติมครับ
ข้อความถึง DJ : ลูกรักของแม่นะ
20/09/2560 - 10:26
 
ขอเพลง : สาวคำเตย
ศิลปิน : พงษ์ สายบังฮวก
ชื่อผู้ขอ : บ่าวแหล่
ข้อความถึง DJ : รักน่ะ
10/09/2560 - 23:30
 
ขอเพลง : มักเมียเขา
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : มาเอาเด้อคับฝนตกอย่างแรง
10/09/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : 55555555555555555
09/09/2560 - 21:37
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : มาเอาเด้อครับฝนทางนี้น้ำสิท่วงโรงงานแล้วครับอ้าย
09/09/2560 - 21:35
 
ขอเพลง : คนตุ้มผ้าให้ จำได้บ่
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีคับอ้าย
09/09/2560 - 20:54
 
ขอเพลง : คนตุ้มผ้าให้ จำได้บ่
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีคับอ้าย
09/09/2560 - 19:58
 
ขอเพลง : เอิ่นหาน้องเขียว
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายหมานๆงานเด้อครับ
08/09/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : กาบหลวงพอ่รวย
ศิลปิน : เพงไท
ชื่อผู้ขอ : Den ilkdala จากหาดเพัก
ข้อความถึง DJ :
06/09/2560 - 21:48
 
ขอเพลง : กาบหลวงพอ่รวย
ศิลปิน : เพงไท
ชื่อผู้ขอ : Den ilkdala จากหาดเพัก
ข้อความถึง DJ :
06/09/2560 - 21:47
 
ขอเพลง : รักแม่ฮ้าง
ศิลปิน : กี้ กาวเพ็ด
ชื่อผู้ขอ : แม่เลี้ยง นางาม
ข้อความถึง DJ :
06/09/2560 - 14:27
 
ขอเพลง : รักแม่ฮ้าง
ศิลปิน : กี้ กาวเพ็ด
ชื่อผู้ขอ : แม่เลี้ยง นางาม
ข้อความถึง DJ :
06/09/2560 - 14:27
 
ขอเพลง : รักแม่ฮ้าง
ศิลปิน : กี้ กาวเพ็ด
ชื่อผู้ขอ : แม่เลี้ยง นางาม
ข้อความถึง DJ :
06/09/2560 - 14:27
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 21:00
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : คำแม่
ศิลปิน : แจ็คลูกอีสาน
ชื่อผู้ขอ : ยายทราเด้อ
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้และมอบให้คนกำลังจัดวิทยุอยู่ขอบคุณค่ะ โทรไปไม่ติดจร้า
04/09/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
30/08/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
30/08/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
28/08/2560 - 12:35
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
28/08/2560 - 12:35
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
28/08/2560 - 12:34
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
28/08/2560 - 12:34
 
ขอเพลง : นัดรอบ่พ้ออ้าย
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : ลูกสาวแม่มะยมหวาน
ข้อความถึง DJ : มอบใหัทุกคน
28/08/2560 - 12:34
 
ขอเพลง : รักแท้แค่พี่ชาย
ศิลปิน : สายัญ นิรันดร
ชื่อผู้ขอ : แม่มะยม
ข้อความถึง DJ : แม่มะยมหวานคิดฮอดบ่าวส่ำน้อยเด้อ
28/08/2560 - 11:44
 
ขอเพลง : รักแท้แค่พี่ชาย
ศิลปิน : สายัญ นิรันดร
ชื่อผู้ขอ : แม่มะยม
ข้อความถึง DJ : แม่มะยมหวานคิดฮอดบ่าวส่ำน้อยเด้อ
28/08/2560 - 11:40
 
ขอเพลง : รักแท้แค่พี่ชาย
ศิลปิน : สายัญ นิรันดร
ชื่อผู้ขอ : แม่มะยม
ข้อความถึง DJ : แม่มะยมหวานคิดฮอดบ่าวส่ำน้อยเด้อ
28/08/2560 - 11:40
 
ขอเพลง : รักแท้แค่พี่ชาย
ศิลปิน : สายัญ นิรันดร
ชื่อผู้ขอ : แม่มะยม
ข้อความถึง DJ : แม่มะยมหวานคิดฮอดบ่าวส่ำน้อยเด้อ
28/08/2560 - 11:40
 
ขอเพลง : รักแท้แค่พี่ชาย
ศิลปิน : สายัญ นิรันดร
ชื่อผู้ขอ : แม่มะยม
ข้อความถึง DJ : แม่มะยมหวานคิดฮอดบ่าวส่ำน้อยเด้อ
28/08/2560 - 11:40
 
ขอเพลง : เอิ่นหาน้องเขียว
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครัยอ้ายฝนบ่ตกบ้อครับวันนี้
21/08/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : สาวสกลก้นต่ง
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย
18/08/2560 - 20:25
 
ขอเพลง : มักเมียเขา
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับฟังอยู่เด้อครับทั้งโรงงานคับ
17/08/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : ตามใจแม่อย่าแคร์อ้าย
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายมาแล้วมาแล้า
15/08/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : สัญญาน้ำตาแม่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวเลียบ
ข้อความถึง DJ : มอบลงไต้หวัน
15/08/2560 - 16:48
 
ขอเพลง : สัญญาน้ำตาแม่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : มอบมาทางไต้หวันเด้อครับ(เสี่ยเลียบ) ขอไปหลายเพลงยังบ่ได้ฟังจักเพลง
15/08/2560 - 15:26
 
ขอเพลง : สัญญาน้ำตาแม่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : มอบมาทางไต้หวันเด้อครับ(เสี่ยเลียบ) ขอไปหลายเพลงยังบ่ได้ฟังจักเพลง
15/08/2560 - 15:26
 
ขอเพลง : สัญญาน้ำตาแม่
ศิลปิน : มนต์แคน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : มอบมาทางไต้หวันเด้อครับ(เสี่ยเลียบ)
15/08/2560 - 15:23
 
ขอเพลง : คนไกลบ้าน
ศิลปิน : พรศัก
ชื่อผู้ขอ : บ่าวเลียบ
ข้อความถึง DJ : ยุไต้หวัน
15/08/2560 - 11:49
 
ขอเพลง : คนไกลบ้าน
ศิลปิน : พรศัก
ชื่อผู้ขอ : บ่าวเลียบ
ข้อความถึง DJ : ยุไต้หวัน
15/08/2560 - 10:43
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : รอฟังอยู่ไต้หวันครับมอบไห้อ้ายเลียบครับ
15/08/2560 - 10:35
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : รอฟังอยู่ไต้หวันครับมอบไห้อ้ายเลียบครับ
15/08/2560 - 10:34
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียง
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : รอฟังอยู่ไต้หวันครับ
15/08/2560 - 10:27
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : รอฟังเด้อครับ
14/08/2560 - 11:44
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : รอฟังเด้อครับ
14/08/2560 - 11:44
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ : รอฟังเด้อครับ
14/08/2560 - 11:44
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:43
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวียน
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:42
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:42
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:42
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:42
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:42
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:41
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:41
 
ขอเพลง : วันงานประทารใจ
ศิลปิน : ศักภูเวีย
ชื่อผู้ขอ : บ่าวกี้
ข้อความถึง DJ :
14/08/2560 - 11:41
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
13/08/2560 - 14:22
 
ขอเพลง : ຝົນຕົກລິນຄິດຮອດນ້ອງ
ศิลปิน : ນ້ອຍ ສາຍນ້ຳເຊ
ชื่อผู้ขอ : ອ້າຍໂຊກດີ
ข้อความถึง DJ : ດີເຈ ບ່າວພົງ
13/08/2560 - 13:27
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
12/08/2560 - 17:06
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:27
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : เพลงบ่าวสวนอ้อยคอยแฟน
ศิลปิน : ໂຮມ ລູກຫນອງບອນ
ชื่อผู้ขอ : หนูเองค๋ะ
ข้อความถึง DJ :
26/07/2560 - 14:24
 
ขอเพลง : อู้มลูกตามเมีย
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ฝากลงมาทางบ้านนาพอก สปปลาว มื้อนี้ฮ้อนหลาย
26/07/2560 - 13:09
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:25
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:25
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:25
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:25
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:24
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:23
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : ผัวมา
ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร
ชื่อผู้ขอ : วรรณภา
ข้อความถึง DJ : มอบให้แม่หวีกับแม่ลองทางบ้านนางามเด้อค่ะขอบคุณค่ะ
24/07/2560 - 11:17
 
ขอเพลง : อู้มลูกตามเมีย
ศิลปิน : น้อย สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ฝากลงมาบ้านนาพอก เมืองเชบั้งไฟ แขวงคำม่วน
19/07/2560 - 13:23
 
ขอเพลง : ปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อดสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ :
19/07/2560 - 13:21
 
ขอเพลง : ปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อด สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ฝากลงมาทางบ้านนาพอก แขวงคำม่วน
18/07/2560 - 15:17
 
ขอเพลง : ขอเพลงปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อดสายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ฝากไห้ตัวเอง ที่กำลังรับฟัง
17/07/2560 - 14:01
 
ขอเพลง : ปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อด​ สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซ่าบ้านท่าคนผู้หน้าตาดี
ข้อความถึง DJ : มอบให้หน้าไมค์​หล่อๆครับ
13/07/2560 - 14:22
 
ขอเพลง : ปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อด​ สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซ่าบ้านท่าคนผู้หน้าตาดี
ข้อความถึง DJ : มอบให้หน้าไมค์​หล่อๆครับ
13/07/2560 - 14:22
 
ขอเพลง : พาวะแชกชอน
ศิลปิน : เพงไท
ชื่อผู้ขอ : เดั่นหาดเพัก
ข้อความถึง DJ :
12/07/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อด​ สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซ่าบ้านท่าคนผู้หน้าตาดี
ข้อความถึง DJ : ฝากหน้าไมค์​หล่อๆครับ
11/07/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : ปะเมียบ่ได้
ศิลปิน : อด​ สายน้ำเช
ชื่อผู้ขอ : บ่าวซ่าบ้านท่าคนผู้หน้าตาดี
ข้อความถึง DJ : ฝากหน้าไมค์​หล่อๆครับ
11/07/2560 - 20:56
 
ขอเพลง : พาวะแชกชอน
ศิลปิน : เพงไท
ชื่อผู้ขอ : เดั่น ลิกดาลา
ข้อความถึง DJ :
11/07/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : พาวะแชกชอน
ศิลปิน : เพงไท
ชื่อผู้ขอ : เดั่น ลิกดาลา
ข้อความถึง DJ :
11/07/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : Qa.
ข้อความถึง DJ : หัวหน้าแมนบ่อยู่ฝากบอกลาวแน่เขาให้อภัยแล้วจ้าไปแต่มื่อวานนี้ยังบ่เห็นคะ
10/07/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : หัวหน้าแมนบ่อยู่ฝากบอกลาวแน่เขาให้อภัยแล้วจ้าไปแต่มื่อวานนี้ยังบ่เห็นคะ
10/07/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ສາວແມ່ຮາງອອ່ນ
ศิลปิน : ເພງລາວ
ชื่อผู้ขอ : ແມັງໂກ ຫາດເພັກ
ข้อความถึง DJ :
10/07/2560 - 20:30
 
ขอเพลง : ສາວແມ່ຮາງອອ່ນ
ศิลปิน : ເພງລາວ
ชื่อผู้ขอ : ແມັງໂກ ຫາດເພັກ
ข้อความถึง DJ :
10/07/2560 - 20:29
 
ขอเพลง : กระถินลืมถิ่น
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : QA.ไทยโตโยโฟ
ข้อความถึง DJ : สวัสดีคะหัวหน้าบ่อยู่เปิดแทนอีกแล้วคะฝากทางบ้านนะค่ะ
10/07/2560 - 20:27
 
ขอเพลง : ນ້ຳມັນມັນແພງ
ศิลปิน : ເພງລາວ
ชื่อผู้ขอ : ສາວແມັງຫາດເພັກ
ข้อความถึง DJ :
09/07/2560 - 21:25
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : มาเครียงานด่วนครับอ้าย
09/07/2560 - 20:33
 
ขอเพลง : บ่งึดจักเม็ด
ศิลปิน : ตั๊กแตน
ชื่อผู้ขอ : QA.ไทยโตยโยโฟมชลบุรี
ข้อความถึง DJ : พี่แมนไม่อยู่คะเลยเปิดแทนแกจ้าสาว บ้านโคกกลางปลาปากจ้า
09/07/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : ผู้บ่าวเฒ่ามักสาวสำน้อย
ศิลปิน : เชียง สะหวัน
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้าย อยุธยาชัดแจ๋วครับอิอิ
09/07/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : ทางแบ่ง ทางแยก
08/07/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : อ้ายๆผู้สาวในโรงงานถาม อะไรคือทางแบ่งมันเป็นยังไง5555
08/07/2560 - 20:50
 
ขอเพลง : สิเอาให้ใด
ศิลปิน : เพงไท
ชื่อผู้ขอ : แมังโกหาดเพัก
ข้อความถึง DJ :
08/07/2560 - 20:43
 
ขอเพลง : เจาสิไปแทบอ่
ศิลปิน : เพงลาว
ชื่อผู้ขอ : เดั่น
ข้อความถึง DJ :
08/07/2560 - 20:35
 
ขอเพลง : สะอื้นอวยพร
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายทางนี้น้ำท่วมแล้วตกทั้งวัน
08/07/2560 - 20:20
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : อ้ายครับแต่งตัวหล่อๆมารับเอาฝนอยู่ทางนิเมือบ้านเฮาแน่ตก4-5รอบแล้วมื่อนี้
07/07/2560 - 21:43
 
ขอเพลง : ขอเพลงผัวเหล้าเมียหวย
ศิลปิน : ไม่รู้จัก
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : พล
07/07/2560 - 21:18
 
ขอเพลง : ขอเพลงผัวเหล้าเมียหวย
ศิลปิน : ไม่รู้จัก
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ดีเจ
07/07/2560 - 21:18
 
ขอเพลง : ขอเพลงผัวเหล้าเมียหวย
ศิลปิน : ไม่รู้จัก
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ดีเจ
07/07/2560 - 21:17
 
ขอเพลง : ขอเพลงผัวเหล้าเมียหวย
ศิลปิน : ไม่รู้จัก
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : ดีเจ
07/07/2560 - 21:17
 
ขอเพลง : เสียงตู้บาดใจ
ศิลปิน : จินตะหลอง
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายฝากๆแถวๆบ้านดอนนางหงษ์
07/07/2560 - 20:08
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้ฟังโดนแล้วจนเข้าพรรษาก่อนอิอิอิ
06/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้ฟังโดนแล้วจนเข้าพรรษาก่อนอิอิอิ
06/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้ฟังโดนแล้วจนเข้าพรรษาก่อนอิอิอิ
06/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้ฟังโดนแล้วจนเข้าพรรษาก่อนอิอิอิ
06/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้ฟังโดนแล้วจนเข้าพรรษาก่อนอิอิอิ
06/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : ฉลองชัยมิวสิก
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่ได้ฟังโดนแล้วจนเข้าพรรษาก่อนอิอิอิ
06/07/2560 - 20:19
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : -
ข้อความถึง DJ : ระบบออนไลน์ฟังไม่ได้ครับ
02/07/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : เอาที่เธอสบายใจ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายมื่อวานฝนตกแฮงติครับ
02/07/2560 - 20:13
 
ขอเพลง : เสียงตู้บาดใจ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายบ่าวสำน้องคนหล่ออิอิ
30/06/2560 - 20:15
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ยังเด้อครับทำงานครับ5555
29/06/2560 - 21:46
 
ขอเพลง : ฮู่บ่ ว่าคิดฮอด
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายคนหล่อที่สุดใสสถานี5555
29/06/2560 - 20:26
 
ขอเพลง : ຂໍເພງຜູູ້ແພ່ເດ່ບ່າວ
ศิลปิน : ບ່າວ ກກ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຈັນເຈົາ
ข้อความถึง DJ : ຂອບໃຈເດີ່ບ່າວ
26/06/2560 - 20:59
 
ขอเพลง : ຂໍເພງຜູູ້ແພ່ເດ່ບ່າວ
ศิลปิน : ບ່າວ ກກ
ชื่อผู้ขอ : ບ່າວຈັນເຈົາ
ข้อความถึง DJ : ຂອບໃຈເດີ່ບ່າວ
26/06/2560 - 20:58
 
ขอเพลง : วันน้องได้ดีคงไม่มี
ศิลปิน : ไม่ทราบใครร้องคะ
ชื่อผู้ขอ : คิคิ
ข้อความถึง DJ : ขอบตุณล่วงหน้านะคะ
24/06/2560 - 18:07
 
ขอเพลง : สวรรค์ชาวนา
ศิลปิน : บานเย็น ศรีวงษา
ชื่อผู้ขอ : อ้ายเติ่ง
ข้อความถึง DJ : มอบทุกเสียงทุกสายพร้อมอ้ายบ่าวดีเจหล่อๆหน้าไมคืครับ
16/06/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ออกป่องขาดเด้อครับ
10/06/2560 - 21:08
 
ขอเพลง : กะแล้วแต่
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้าย
10/06/2560 - 20:06
 
ขอเพลง : สาวหน้าฮ้าน
ศิลปิน : น้อยสายน้ำเซ
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้าย
09/06/2560 - 20:45
 
ขอเพลง : น้ำท่วมนา
ศิลปิน : ลาว
ชื่อผู้ขอ : บ่าวสังข์
ข้อความถึง DJ : ว่านข้าวเสร็จแล้วบ้อ บ่าวแหล่ ดำนาโนน
09/06/2560 - 15:44
 
ขอเพลง : คอยน้องที่สายฝน
ศิลปิน : เพลงลาว
ชื่อผู้ขอ : ข่อยนี่ร่ะ
ข้อความถึง DJ : ขอบคุณครับรับฟังจากข้างสถานี
09/06/2560 - 13:04
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ดีครับอ้ายสัญานเสียงหายครับ
08/06/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนครับ แต่ก่อนละสาวคนงามมาเต้นลำวงกับไผน่ออิอิอิ
05/06/2560 - 20:43
 
ขอเพลง : จีบสาวหน้าฮ้าน
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ดีครับอ้ายบ่ได้ไปหาเลยกลับแล้วครับพึ่งถึงปราจีนครับรอบหน้าครับฝ้าวนำงานครับ
05/06/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : เล่นสด
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : มาหาอารไปกักตุนครับกลับพรุ้งนี้ครับติดงานครับ
04/06/2560 - 20:23
 
ขอเพลง : ดำนาโน
ศิลปิน : เล่นสด
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ดีครับอ้ายมาๆกินสอยจุทางท่าลาดสำนักงานไอโฟนมิวสิค
04/06/2560 - 20:17
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : อินเตอร์หลุดคับฝนตกแฮง555ขอบคุนครันคับ
03/06/2560 - 20:36
 
ขอเพลง : เหล้ากลมสุดท้าย
ศิลปิน : เล่นสด
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีครับอ้ายฝากสาวๆฝั่งซ้ายเด้อครับ555
03/06/2560 - 20:05
 
ขอเพลง : รอเมียพี่เผลอ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ :
02/06/2560 - 20:57
 
ขอเพลง : งอยฝั่งโขง
ศิลปิน : แคน ทุ่งกระเจียว
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายมาแล้วๆฟังอยู่เด้อครับ5555คิดฮอดสาวๆทางแคมโขง
01/06/2560 - 20:31
 
ขอเพลง : งอยฝั่งโขง
ศิลปิน : แคน ทุ่งกระเจียว
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับอ้ายมาแล้วๆฟังอยู่เด้อครับ5555
01/06/2560 - 20:18
 
ขอเพลง : สวยอ้อยคอยน้อว
ศิลปิน : โฮม ลูกหนองบอน
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : บ่าวยุธท
30/04/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : สวยอ้อยคอยน้อว
ศิลปิน : โฮม ลูกหนองบอน
ชื่อผู้ขอ : อ้ายโชคดีที่มีเจ้า
ข้อความถึง DJ : บ่าวยุธท
30/04/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ขอเพลงหยังกะได้คิดบ่ออก
ศิลปิน : .......
ชื่อผู้ขอ : ....
ข้อความถึง DJ : ฝนตกยุเบาะทางบ้านเฮา
21/04/2560 - 19:14
 
ขอเพลง : ขอเพลงหยังกะได้คิดบ่ออก
ศิลปิน : .......
ชื่อผู้ขอ : ....
ข้อความถึง DJ : ฝนตกยุเบาะทางบ้านเฮา
21/04/2560 - 19:14
 
ขอเพลง : ผัวเผลอแล้วเจอกัน
ศิลปิน : พรศักดิ์
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีคับอ้ายหาแต่ประชุมงานแล้ว
15/04/2560 - 20:32
 
ขอเพลง : ลำเพลินสวรรค์ชาวนา
ศิลปิน : บานเย็น ศรีวงษา
ชื่อผู้ขอ : อ้ายเติ่ง
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายครับ พิเศษ หล่อๆหากินหมานป้านคันนาเก่งหลังไมค์หั่นละครับ
14/04/2560 - 21:29
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : โควิดบ่ย้านย้านรถบ่วิดทำงานครับบ่ได้หยุดเลย
14/04/2560 - 20:40
 
ขอเพลง : เกิ่บสี่กิ่ง
ศิลปิน : เล่นสด
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สวัสดีปีใหม่ไทยคับอ้ายฝากทุกคนคับ
14/04/2560 - 20:22
 
ขอเพลง : แอบมักโฆษก
ศิลปิน : ยุพิน สายใจ
ชื่อผู้ขอ : อ้ายเติ่ง
ข้อความถึง DJ : ทุกเสียงทุกสายพร้อมหน้าไมค์หล่อๆคิดฮอดคือเก่าเด้อบ่าวไปไสบ่ได้เฝ้าสวนลี้บักโควิต
13/04/2560 - 21:35
 
ขอเพลง : มักเมียเขา
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ฝากผู้สาวเด้อคับ5555
10/04/2560 - 20:24
 
ขอเพลง : รอเมียพี่เผลอ
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : สบายดีอ้ายให้ฟังนำแน่เด้อ
09/04/2560 - 20:28
 
ขอเพลง : -
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : กลับบ่ได้แล้วครับห้ามเดินทางออกจากจังหวัดชลบุรีแล้วครับ
07/04/2560 - 21:21
 
ขอเพลง : นาท้งม้อง
ศิลปิน : -
ชื่อผู้ขอ : แมน
ข้อความถึง DJ : ดีครับหาแต่เคียรงานเสร็จ5555
07/04/2560 - 20:42
 
ขอเพลง : -