ผู้จัดรายการ: ღ ฮักแพงเรดิโอ 📻 FM104.00MHz นครพนม 🎼 ☎ 098-5954831
กำลังเล่นเพลง: ☎ ⓪⑨⑧⑤⑨⑤④⑧③①
จำนวนผู้ฟัง: 0IP ความถี่: 128kbps