ขอเพลง : นึกเสียว่าสงสาร
ศิลปิน : อ้อย กระท้อน
ชื่อผู้ขอ : มู มู่ เด็กข้างขวด ซีอิ้วเด็กสมบูรณ์
ข้อความถึง DJ : ขอเพลงแหน่ครับ dj
22/02/59 - 15:22
 
ขอเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลําไยไหทองคํา
ชื่อผู้ขอ : หนุ่ม
ข้อความถึง DJ : แกร์ริค ผมลองทานแล้วดีมากเลยครับ
05/11/59 - 16:58
 
ขอเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลําไยไหทองคํา
ชื่อผู้ขอ : หนุ่ม
ข้อความถึง DJ : แกร์ริค ผมลองทานแล้วดีมากเลยครับ
05/11/59 - 16:58
 
ขอเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลําไยไหทองคํา
ชื่อผู้ขอ : หนุ่ม
ข้อความถึง DJ : แกร์ริค ผมลองทานแล้วดีมากเลยครับ
05/11/59 - 16:58
 
ขอเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลําไยไหทองคํา
ชื่อผู้ขอ : มานพบัวศรี
ข้อความถึง DJ : กรรชัยเรืองศรี
17/05/59 - 16:30
 
ขอเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลําไยไหทองคํา
ชื่อผู้ขอ : มานพบัวศรี
ข้อความถึง DJ : กรรชัยเรืองศรี
17/05/59 - 16:30
 
ขอเพลง : ผัวทิ้ง
ศิลปิน : กล้วย คลองหอยโข่ง
ชื่อผู้ขอ : นา หนองจิก (พิจิตร)
ข้อความถึง DJ : กรรชัย เรืองศรี
17/02/59 - 15:04
 
ขอเพลง : ผัวทิ้ง
ศิลปิน : กล้วย คลองหอยโข่ง
ชื่อผู้ขอ : นา หนองจิก (พิจิตร)
ข้อความถึง DJ : กรรชัย เรืองศรี
17/02/59 - 15:04
 
ขอเพลง : ผัวทิ้ง
ศิลปิน : กล้วย คลองหอยโข่ง
ชื่อผู้ขอ : นา หนองจิก (พิจิตร)
ข้อความถึง DJ : กรรชัย เรืองศรี
17/02/59 - 15:04
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 20:20
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ใด้
ศิลปิน : ตักแตนชลดา
ชื่อผู้ขอ : เสน่ห็อยู่นวนครปทุมทานี
ข้อความถึง DJ : กันชัย
16/02/59 - 18:42
 
ขอเพลง : Test
ศิลปิน : Test
ชื่อผู้ขอ : Test
ข้อความถึง DJ :
13/02/59 - 02:58
 
ขอเพลง : ทดสอบ
ศิลปิน : ทดสอบ
ชื่อผู้ขอ : ทดสอบ
ข้อความถึง DJ : ทดสอบ
08/06/59 - 13:05