ขอเพลง : รักนอกตำรา
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : น้อง โออีชิ
ข้อความถึง DJ : หนุ่มนำโขง
23/07/59 - 09:51
 
ขอเพลง : รักนอกตำรา
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : น้อง โออีชิ
ข้อความถึง DJ : หนุ่มนำโขง
23/07/59 - 09:50
 
ขอเพลง : ฝนพรำคิดนำอ้าย
ศิลปิน : เวียง
ชื่อผู้ขอ : สาว โออีชิ
ข้อความถึง DJ : พี่หนุ่มนำโขง
05/07/59 - 09:35
 
ขอเพลง : ฝนพรำคิดนำอ้าย
ศิลปิน : เวียง
ชื่อผู้ขอ : สาว โออีชิ
ข้อความถึง DJ : พี่หนุ่มนำโขง
05/07/59 - 09:34
 
ขอเพลง : ฝนพรำคิดนำอ้าย
ศิลปิน : เวียง
ชื่อผู้ขอ : สาว โออีชิ
ข้อความถึง DJ : พี่หนุ่มนำโขง
05/07/59 - 09:34
 
ขอเพลง : ฝนพรำคิดนำอ้าย
ศิลปิน : เวียง
ชื่อผู้ขอ : สาว โออีชิ
ข้อความถึง DJ : พี่หนุ่มนำโขง
05/07/59 - 09:34
 
ขอเพลง : นาคี
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่
ชื่อผู้ขอ : ร้านแสงเงิน
ข้อความถึง DJ :
24/04/59 - 12:49
 
ขอเพลง : นาคี
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่
ชื่อผู้ขอ : ร้านแสงเงิน
ข้อความถึง DJ :
24/04/59 - 12:49
 
ขอเพลง : ผู้สาวขี้เหล้า
ศิลปิน : เมย์ จิราพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากผู้สาวทุกคน พิเศษน้องสาวหล้า ให้พิเศษๆสาวคำลวง
21/04/59 - 14:57
 
ขอเพลง : ผู้สาวขี้เหล้า
ศิลปิน : เมย์ จิราพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากผู้สาวทุกคน พิเศษน้อสาวหล้า ให้พิเศษๆสาวคำลวง
21/04/59 - 14:56
 
ขอเพลง : นกจ้า
ศิลปิน : แม่นกน้อย
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากพี่สาวคำนาง พี่โออิชิ พิเศษแฟนเพลงพี่คำนางทุกคน
21/04/59 - 10:34
 
ขอเพลง : เพลงคนใช่เกิดช้า
ศิลปิน : ศริพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่ฟังพี่สาวคำนาว
23/03/59 - 11:00
 
ขอเพลง : เพลงคนใช่เกิดช้า
ศิลปิน : ศริพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่ฟังพี่สาวคำนาว
23/03/59 - 11:00
 
ขอเพลง : เพลงคนใช่เกิดช้า
ศิลปิน : ศริพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่ฟังพี่สาวคำนาว
23/03/59 - 11:00
 
ขอเพลง : เพลงคนใช่เกิดช้า
ศิลปิน : ศริพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่ฟังพี่สาวคำนาว
23/03/59 - 11:00
 
ขอเพลง : เพลงคนใช่เกิดช้า
ศิลปิน : ศริพร
ชื่อผู้ขอ : สาวอารมณ์ดี
ข้อความถึง DJ : ฝากให้ทุกคนที่ฟังพี่สาวคำนาว
23/03/59 - 11:00
 
ขอเพลง : เมียเก่า
ศิลปิน : ดอกอ้อ
ชื่อผู้ขอ : น้องโออีชิ
ข้อความถึง DJ : ช้ดเจนมากเลยค่ะ
05/03/59 - 10:57
 
ขอเพลง : เมียเก่า
ศิลปิน : ดอกอ้อ
ชื่อผู้ขอ : น้องโออีชิ
ข้อความถึง DJ : ช้ดเจนมากเลยค่ะ
05/03/59 - 10:57
 
ขอเพลง : เมียเก่า
ศิลปิน : ดอกอ้อ
ชื่อผู้ขอ : น้องโออีชิ
ข้อความถึง DJ : ช้ดเจนมากเลยค่ะ
05/03/59 - 10:57
 
ขอเพลง : 555
ศิลปิน : 666
ชื่อผู้ขอ : 7777
ข้อความถึง DJ :
13/12/59 - 08:37
 
ขอเพลง : ทดสอบ
ศิลปิน : ทดสอบ
ชื่อผู้ขอ : ทดสอบ
ข้อความถึง DJ : ทดสอบ
08/06/59 - 13:05