ผู้จัดรายการ: 107.50
กำลังเล่นเพลง: The current song is not available
จำนวนผู้ฟัง: 0IP ความถี่: 96kbps