ขอเพลง : จุดเทียนเวียนเมีย
ศิลปิน : ลูกคลัก
ชื่อผู้ขอ : ต้อมนคร
ข้อความถึง DJ :
11/02/59 - 12:06
 
ขอเพลง : หมาหยอกไก่
ศิลปิน : มาลีฮวนน่า
ชื่อผู้ขอ : ต้อมนคร
ข้อความถึง DJ :
11/02/59 - 12:03
 
ขอเพลง : ปิดตาข้างนึง
ศิลปิน : ทรงไทย
ชื่อผู้ขอ : เด็กแสบ
ข้อความถึง DJ :
21/01/59 - 23:15
 
ขอเพลง : ปิดตาข้างนึง
ศิลปิน : ทรงไทย
ชื่อผู้ขอ : เด็กแสบ
ข้อความถึง DJ :
21/01/59 - 23:15
 
ขอเพลง : คนเลว
ศิลปิน : มาลีฮวนน่า
ชื่อผู้ขอ : เด็กแสบ
ข้อความถึง DJ :
21/01/59 - 23:14
 
ขอเพลง : 555
ศิลปิน : 666
ชื่อผู้ขอ : 7777
ข้อความถึง DJ :
13/12/59 - 08:37
 
ขอเพลง : ทดสอบ
ศิลปิน : ทดสอบ
ชื่อผู้ขอ : ทดสอบ
ข้อความถึง DJ : ทดสอบ
08/06/59 - 13:05