ผู้จัดรายการ: ทดสอบเพลงออนไลน์
กำลังเล่นเพลง: บิว กัลยาณี อาร์สยาม By sek-aun - พอแล้ว By sek-aun
จำนวนผู้ฟัง: 502IP ความถี่: 112kbps