ผู้จัดรายการ: สหๅย...Iกล็ดmoJ
กำลังเล่นเพลง: จำคือคน ทนคือควาย - สิงหไกรพันธ์
จำนวนผู้ฟัง: 504IP ความถี่: 128kbps