ขอเพลง : ชีวิตทหารพราน
ศิลปิน : โนว์ วงไม้แก่น
ชื่อผู้ขอ : โอ้
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทหารๆทุกคน
08/12/59 - 05:49
 
ขอเพลง : เพื่อใต้ร่มเย็น
ศิลปิน : โนว์ วงไม้แก่น
ชื่อผู้ขอ : บอย
ข้อความถึง DJ : มอบให้ทุกคน
08/12/59 - 05:49
 
ขอเพลง : แอบดูที่รูเดิม
ศิลปิน : เก๋นาโพธิ์
ชื่อผู้ขอ : เปิ้ล กระบี่2Tคันเร่งค้าง
ข้อความถึง DJ :
07/07/59 - 13:42
 
ขอเพลง : แอบดูที่รูเดิม
ศิลปิน : เก๋นาโพธิ์
ชื่อผู้ขอ : เปิ้ล กระบี่2Tคันเร่งค้าง
ข้อความถึง DJ :
07/07/59 - 13:42
 
ขอเพลง : เด็กดีดติ้ง
ศิลปิน : วงเชโค
ชื่อผู้ขอ : เปิ้ล กระบี่2Tคันเร่งค้าง
ข้อความถึง DJ : เปิ้ล กระบี่2Tคันเร่งค้าง ให้เด็กสาวๆสมัยนี้
07/07/59 - 13:37
 
ขอเพลง : เด็กดีดติ้ง
ศิลปิน : วงเชโค
ชื่อผู้ขอ : เปิ้ล กระบี่2Tคันเร่งค้าง
ข้อความถึง DJ : เปิ้ล กระบี่2Tคันเร่งค้าง ให้เด็กสาวๆสมัยนี้
07/07/59 - 13:36
 
ขอเพลง : 555
ศิลปิน : 666
ชื่อผู้ขอ : 7777
ข้อความถึง DJ :
13/12/59 - 08:37
 
ขอเพลง : ทดสอบ
ศิลปิน : ทดสอบ
ชื่อผู้ขอ : ทดสอบ
ข้อความถึง DJ : ทดสอบ
08/06/59 - 13:05